Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-04-06

Välkomna att tycka till om Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Välkomna att tycka till om Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Vi föreslår nu åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:

·         Minskad klimatpåverkan och ren luft

·         Hållbar användning av vattenmiljöer

·         Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

·         God boendemiljö och hållbar konsumtion

För varje utmaning synliggör vi vilka miljömål och vilka globala mål inom Agenda 2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna.

 

Omställningen till ett mer hållbart samhälle - miljömässigt, socialt och ekonomiskt - kräver ett brett engagemang. På den regionala och lokala nivån har vi stora möjligheter att driva utvecklingen framåt genom beslut och utvecklingsinsatser i samverkan.

 

Kommuner, företag och näringsliv, ideella organisationer, markägare, universitet och högskolor, statliga myndigheter och många fler behövs för genom­förandet. Era synpunkter är viktiga och därför hoppas vi att ni tycker till om åtgärdsprogrammet.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen, och syftar till att vägleda och ge stöd för prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan lokalt och regio­nalt.

Information och underlag finns på webben

·         Information om remissen samt underlag finner ni på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer