Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
Räkfiske Västerhavet
Trålfiske havskräfta och fisk Västerhavet
Burfiske havskräfta
Trålfiske fisk i Nordsjön
Trålfiske siklöja
Fiske med passiva redskap i Östersjön
Passiva redskap Västkusten
Pelagiskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Var och vad fiskar våra medlemmar?

SFPO:s medlemmars fiske 2017

Räkfiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Trålfiske efter havskräfta och/eller fisk i Skagerrak och Kattegatt

Burfiske efter havskräfta

Bottentrålfiske efter fisk i Nordsjön

Trålfiske efter siklöja

Torsktrålfiske i Östersjön

Fiske med passiva redskap i Östersjön inklusive Öresund

Fiske med passiva redskap på Västkusten

Pelagiskt fiske

 

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer