Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem

Om Sveriges Fiskares Producentorganisation

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare. SFPO har 277 medlemsfartyg. Medlemmarnas totala omsättning uppskattades till ca 400 miljoner kr för 2017.

SFPO organiserar yrkesfiskare inom det demersala fisket, dvs efter fiskar på eller nära botten. De viktigaste målarterna (volym och värde) är räka, havskräfta, torsk, kolja, gråsej och rödspätta. Våra medlemmar fiskar också många andra arter; till exempel krabba, hummer, siklöja, ål, bleka, rödtunga, kummel, skrubba, vitling och många fler. SFPO bedriver främst fiske på kvoterade arter, men även en del arter under nationell förvaltning (t.ex. sjurygg, hummer, krabba, siklöja).

SFPO har medlemmar hemmahörande i Falkenberg (FG), Göteborg (GG), Haparanda (HA), Helsingborg (HG), Karlskrona (KA), Karlshamn (KN), Kalmar (KR), Landskrona (LA), Lysekil (LL), Luleå (LÅ), Malmö (MÖ), Nyköping (NG), Norrköping (NRG), Oskarshamn (ON), Strömstad (SD), Sölvesborg (SG), Simrishamn (SIN), Stockholm (SM), Trelleborg (TG), Umeå (UÅ), Varberg (VG), Västervik (VK), Visby (VY), Ystad (YD) och Örnsköldsvik (ÖK).

Syfte och ändamål

Beteckningen Producentorganisation kommer från marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeripolitik och för med sig särskilda krav på administration.

SFPO arbetar för att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

• Bevaka medlemmarnas intressen i frågor som rör svenskt yrkesfiske natioenllt och internationellt.

• Arbeta för att tillgängliga EU-medel kan komma föreningens medlemmar till del.

• Arbeta för system i fisket som innebär att medlemmars fiske kan bedrivas på ett uthålligt sätt såväl biologiskt som ekonomiskt och där landningsskyldigheten kan hanteras. 

• Medverka till att arbeta på ett rationellt och effektivt sätt som gynnar hela det svenska yrkesfisket.

• Vara en central aktör och samråda och samarbeta med forskning m.fl. andra aktörer både nationellt och internationellt vid fastställande av TAC:er och kvoter som påverkas av flera arter (så kallade flerartsmodeller).

• Arbeta genom kommittéer sammansatta utifrån geografi, produktgrupp etc. Nuvarande kommittéer: Räkkommittén, Fisk- och kräftfiskekommittén (Västerhavet), Östersjökommittén, Kommittén för fiske med passiva redskap (Västerhavet). Nya kommittéer kan skapas för arbetet med speciella frågor. Årsstämman fattar beslut om antalet kommittéer. 

Du är här:   Om SFPO