Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Nyheter
Onsdag, 23 maj 2018
SFPO synpunkter i samråd av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
Onsdag, 23 maj 2018
SFPO yttrande om ändringar i föreskrifter om vågar
Onsdag, 23 maj 2018
Local leaders back fisheries fund of 1% of future EU budget
Onsdag, 23 maj 2018
HaV inför nya regler för ålfiske
Onsdag, 23 maj 2018
FiskeNytt från haV: Systemunderhåll på E-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Tisdag, 22 maj 2018
Varför är torskfisket med garn i Öresund lönsamt?
Fredag, 18 maj 2018
SFPO brev till SVT angående sälnyhet i Rapport
Fredag, 18 maj 2018
Världsnaturfonden: Sälen är ett jättedilemma i dag
Fredag, 18 maj 2018
Säljägaren: Inför skottpengar på säl
Torsdag, 17 maj 2018
Veckans bottennapp
Möten & Organisationsnytt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: 25 maj 2018 kl. 09.30

Plats: Sjöräddningens lokaler, Talattagatan 24, Västra Frölunda.

Efter stämman arrangeras även ett gemensamt stämmomöte tillsammans med SPF med start 10.30.

Läs mer här!

 

Visa hela nyheten

SFPO vill se ett förbud för plastpåsar redan idag!

Vi har med förundran hört de politiska debatterna om plastpåsar och att man skulle tillsätta en utredning för att se vilka alternativ det finns till plastpåsar. Samtidigt översvämmas hav och stränder av plast.SFPO har därför distribuerat tygkassar till alla svenska riksdagsledamöter med texten ”Det finns alternativ till plastpåsar! Rent fiske i rena hav”.

Med i utskicket till riksdagsledamöterna ligger även SFPO:s marina miljöpolicy som bland annat innehåller följande punkter:

Förorening och nedskräpning av haven är en stor internationell utmaning. SFPO anser att vi har ett gemensamt ansvar för att säkerställa ett rent och produktivt hav. I det här sammanhanget vill SFPO därför förtydliga att fiskeindustrins egen miljöpåverkan måste minimeras så långt som möjligt.

SFPO och dess medlemmar verkar för rent och produktivt hav genom att driva följande frågor:

  • Förebygga utsläpp av miljögifter och andra skadliga föroreningar för att kunna förse marknaden med säker sjömat.

  • Förhindra nedsmutsning och marint avfall från fiskerinäringen. Våra medlemmar ska eftersträva att landa allt eget avfall, anmäla och försöka lokalisera och återta alla förlorade fiskeredskap samt i möjligaste mån landa även skräp som fås upp från haven i samband med fiske. De ska även rapportera in oljeutsläpp som upptäcks under fisketurer.

  • Förbättra möjligheter till uppstädning och avfallshantering i haven och längs kusterna.

  • Säkerställa väl fungerande avfallshantering i hamnarna.

  • Etablera goda retur- och producentansvarssystem för skrotad fiskeutrustning och annat avfall.

  • Ta fram bättre kunskap om hur vi bäst kan skydda den marina miljön och ta denna kunskap till aktiv användning.

  • Utveckla skonsamma och selektiva fiskeredskap.

  • Skydda nyckelområden för produktion och fiske av sjömat, till exempel ålgräsängar, mot skadlig påverkan och exploatering.

 

Sveriges fiskare gör sitt, nu är det dags för politikerna att också göra något!

Peter Ronelöv Olsson,

ordförande

 

 

Logg
Onsdag, 23 maj 2018
Under onsdagen jobbar vi med remisser och förberedelser av årsstämman samt med MSC-frågor.
Tisdag, 22 maj 2018
Idag deltar SFPO i en gemensam ICES-BSAC workshop om redskapsutveckling i Köpenhamn
Medlemsinfo
Fredag, 18 maj 2018
Viktig information till dig som säljer genom Göteborgs Fiskauktion!
Onsdag, 16 maj 2018
Baltic Pipe: Kommande geofysiska/geotekniska undersökningar i södra delen av Östersjön
Måndag, 7 maj 2018
NordLink; Deler av undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland skal legges sommeren 2018
Onsdag, 25 april 2018
Nordstream: notification to fishermen
Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson:
0705 - 55 31 87

Fredrik Lindberg:
0705 - 70 41 14 eller
031-12 45 96 

Marika Nilsson:
0708 - 93 89 88 eller 
031- 12 45 90

Malin Skog:
0700 - 36 96 26

E-post:
peter@sfpo.se
fredrik@sfpo.se 
marika@sfpo.se 
malin@sfpo.se

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem