Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Fredag, 26 augusti 2016
Dispensansökan för hummertinor för samfiske
Torsdag, 25 augusti 2016
Yttrande i anledning av remiss av Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Torsdag, 25 augusti 2016
Yttrande i anledning av förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (SFR)
Torsdag, 25 augusti 2016
Snart dags för hummerpremiär
Tisdag, 23 augusti 2016
Senaste beställningen för Karstensen
Tisdag, 23 augusti 2016
Forskning för att ta fram nedbrytningsbara nät
Tisdag, 23 augusti 2016
Fyra av tio fiskarbarn väljer samma yrke
Måndag, 22 augusti 2016
Notice of Marine Operations - Viking Link Cable Route Survey
Fredag, 19 augusti 2016
Brand ombord på fiskefartyget GULLBRIS utanför Lysekil
Fredag, 19 augusti 2016
Skrivelse till alla med tillstånd, räka, NEZ

Visa hela nyheten

Info från ordföranden 

Fredagen den 17:e juni höll SFPO stämma på Novotel i Göteborg. Vi var innan en återtags PO, för att sedan vara inaktivt under svenskt fiskets organisationers omorganiseringsprocess. Idag är vi i Sveriges största producentorganisation om man ser till antal medlemmar och en PO som tar tillvara på sina medlemmars intressen på ett mycket bra sätt!

Under året som har gått prioriterades bland annat arbetet med att åter få SFPO som en godkänd PO. Arbetet bar frukt och från och med den 13 maj 2016 är SFPO åter en av Jordbruksverket godkänd PO.

Vid stämman omvaldes jag som ordförande Tore Johnsson omvaldes som vice ordförande vid det konstituerande sammanträdet efter stämman. SFPO styrelsen består av samma personer med undantag för att Mathias Ivarsson och Kjell Sörensson avgått och Lars-Johan Olsson och Stefan Westerberg går in i styrelsen. SFPO behåller antalet kommittéer, en för räka, en för fisk och havskräfta, en för Östersjön och en för fiske med passiva redskap. 

Jag ser mycket fram emot verksamhetsåret som kommer och att arbeta vidare med styrelsen, kommittéerna och gentemot våra medlemmar! Vi kommer arbeta vidare med att forma och införa ett fungerande system för demersalt fiske, med att våra medlemmar ska ha så bra betalt för den fisk och de skaldjur de landar som möjligt och med att representera svenska fiskares intressen såväl nationellt som det viktiga arbetet som görs internationellt.

Avslutningsvis vill SFPO önska alla medlemmar, medlemmars familjer och vänner samt alla yrkesfiskets vänner en glad midsommar!

/Peter Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares PO 

Logg
Fredag, 26 augusti 2016
Systemmöte

Idag är vi på uppstartsmöte efter semestrarna angående systemfrågan på HaV  

Torsdag, 25 augusti 2016
Förberedelser

Idag förbereder vi inför morgondagens systemmöte på HaV 

Onsdag, 24 augusti 2016
SFR möte

Idag styrelsemöte med SFR 

Tisdag, 23 augusti 2016
Provfiske

Idag är vi ute på provfiske ihop med Fiskareföreningen Norden 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem