Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Nordhavsräka
Havskräfta
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Fredag, 21 oktober 2016
Utkastplaner klara
Fredag, 21 oktober 2016
Makrill 2017
Fredag, 21 oktober 2016
Framställan angående torskfisket i västra Östersjön (22-24)
Torsdag, 20 oktober 2016
Östersjön i fokus
Torsdag, 20 oktober 2016
Yttrande i anledning av remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart (dnr TSF 2016:32)
Onsdag, 19 oktober 2016
Sillen MSC märkt
Onsdag, 19 oktober 2016
Replik - Välvilligt men okunnigt om fisket
Onsdag, 19 oktober 2016
Bohuslänningen debatt - Vi behöver det kustnära småskaliga fisket
Tisdag, 18 oktober 2016
Yttrande i anledning av samråd enl. 6:4 MB avs. förlängt tillstånd för befintlig 2x130kV kraftledning Stävlö-Revsudden, inom Kalmar kommun i Kalmar län
Tisdag, 18 oktober 2016
Inget importförbud mot levande amerikansk hummer

Visa hela nyheten

Östersjön i fokus

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön 2017. De beslutade fiskemöjligheterna är (i procent jämfört med 2016) som följer:

·       Torsk, östra Östersjön: - 25

·       Torsk, västra Östersjön: - 56

·       Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring

·       Lax, Finska Viken: - 20

·       Skarpsill: + 29

·       Sill, västra Östersjön: + 8

·       Sill, centrala Östersjön: + 8

·       Sill, Rigabukten: - 11

·       Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17

·       Rödspätta: + 95

Som alltid finns det många olika uppfattningar om beslutet och dess effekter. Somliga anser att sänkningen på torsk i västra var för liten (gröna organisationer) och andra att den var alldeles för stor (främst DFPO). DFPO förordade med stor vikt på fisket och beredningsindustrin, en sänkning om 20 % i västra på torsken. I Danmark har nu initierats ett arbete för att möjliggöra för stillaliggandeersättning. SFPO agerar i saken i Sverige och verkar för att stillaliggandeersättning ska bli möjligt för svenska fiskare om det blir möjligt i annat EU-land.

Sportfisket har alltid ansett att man slaviskt ska följa råden från ICES. Nu har ministerrådet beslutat att det som gäller för sportfisket är fem fiskar per dag och man (tre under lektiden). Sportfiskarna driver sedan länge att man ska förvalta Öresund separat, då är man inte lika benägen att framhäva att ICES alltid har rätt.

En del målar upp detta som en katastrofsituation medan somliga menar på att bestånden mår bättre än aldrig förr, som vanligt ligger sanningen någonstans där i mellan. Situationen för det östra beståndet är på bättringsvägen med torsk som inte är lika mager som den var för men i västra är rekryteringen dålig vilket är något som man bör ta på allvar.

Det som är viktigt nu är att allt som kan göras för att torsksituationen i västra ska bli bättre också görs. Förhoppningsvis ser vi inom en snar framtid en bättre reproduktion i området, men självklart är sportfisket, främst det tyska, en viktig aktör i sammanhanget.

Systemarbete

I dagarna väntas Havs- och vattenmyndighetens förslag till nytt system för det demersala fisket 2017. När förslaget i form av remiss kommer så måste allt granskas noga och ordentligt, så att ordningen för 2017 blir så bra som den bara kan. SFPO:s intention är att försöka ordna någon form av stormöte (stormöten), så att alla berörda kan samlas och diskutera igenom förslaget. Vi återkommer med information om detta inom kort!

Peter Ronelöv Olsson 

Logg
Fredag, 21 oktober 2016
Remiss

Idag förbereder vi inför kommande stormöten mot bakgrund av HaVs remiss angående fördelning av fiskemöjligheter inför 2017 

Torsdag, 20 oktober 2016
Jordbruksverket

Idag åker vi till Jönköping för att träffa jordbruksverket 

Onsdag, 19 oktober 2016
Havs- och vattenmiljörådet

Idag är vi på möte med Havs- och vattenmiljörådet i Stockholm 

Tisdag, 18 oktober 2016
Remisser

Idag jobbar vi vidare med remissvar och efterarbete från fredagens styrelsemöte 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem