Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Måndag, 8 februari 2016
Ny studie om EUs straffsystem
Fredag, 5 februari 2016
Ny studie om skyddade områden
Fredag, 5 februari 2016
Sjömatsfrämjandet tar över efter Svensk Fisk
Torsdag, 4 februari 2016
Projekt med burfiske efter räka påbörjat
Onsdag, 3 februari 2016
Seafood summit på Malta
Tisdag, 2 februari 2016
Kritiserad studie om överfiske
Måndag, 1 februari 2016
TAC förordning Östersjön
Måndag, 1 februari 2016
Domstolsbeslut klargör reglerna kring fleråriga planer
Torsdag, 28 januari 2016
TAC-förordning för 2016 Västerhavet
Onsdag, 27 januari 2016
Medlemsinformation – till samtliga medlemmar i SFPO

Visa hela nyheten

Info från ordföranden 

Igår, den 26 januari, skickades ett brev till samtliga medlemmar i SFPO. Brevet innehåller dels en kortfattad text om verksamheten, tidningen Yrkesfiskaren och trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA), dels underlag för inbetalning av avgifter till SFPO (faktura för insatsen och blankett för fastställande av landningsavgiften för kvartal 4 2015).

SFPO:s verksamhet är i gång, i och med det deltar SFPO fullt ut i alla de sammanhang som vi ska verka. Vi har fungerande relationer till EAPO (den europeiska samorganisationen för PO på fiskets område i EU) och till riksdag och regering samt till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket m.fl. nationellt.

SFPO har för en tid sedan träffat alliansledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet för diskussioner om fisket och fiskeripolitiken. Denna typ av samtal är något som hela tiden ska skötas för att säkerställa fiskets intressen. Vi kommer inom kort träffa Näringsdepartementets personal som arbetar med fiskefrågor för liknande samtal. Allt detta kommer ske regelbundet och görs för att tillvarata fiskets intressen.

Vi har kontinuerligt samtal med Havs- och vattenmyndigheten och den 5 februari har de på vårt initiativ kallat till ett möte om den remiss som nu är ute som handlar om rapporteringskrav. EU-regelverket föreskriver 50 kg som gräns, myndigheten föreslår i remissen som nu är ute att svenska fiskares gräns ska vara 0 kg. Vi är väl medvetna om vilka konsekvenser en sådan lagstiftning skulle få och arbetar därför aktivt med att det i slutändan fungerar för fiskaren på sjön.

På SFPO:s kansli i Fiskets Hus börjar nu saker och ting ta form. Inom kort kommer vi att arrangera ett Öppet Hus. Styrelsen och kommittéerna kommer att vara där tillsammans med hela SFPO:s stab (Peter Olsson, ordförande; Fredrik Lindberg, ombudsman; Andrea Giesecke, hållbarhetsansvarig och Marika Nilsson, ekonomiansvarig). Ni är varmt välkomna då!

Som vi tidigare har informerat om får alla SFPO:s medlemmar tidningen Yrkesfiskaren kostnadsfritt. Detsamma gäller besättningarna. Men för att det ska fungera måste vi ha besättningarnas adressuppgifter m.m. Får ni inte tidningen så kontakta Marika (marika@yrkesfiskarna.se) så ordnar hon det. Alla medlemmar och deras besättningar omfattas av TFA (försäkring vid arbetsskada).

Det har även gått ut ett brev angående MSC märkningen på kräfta där de som vill vara med ombeds skriva under kodex för fisket och skicka tillbaka till oss, vi hoppas på att alla vill vara med då det inte innebär någon extra kostnad. Om ni inte har skickat in lappen än, gör gärna det så snart som möjligt.

För att finansiera verksamheten utgår avgifter. Vi hoppas att Ni kan betala insatsen för medlemskap och besvara det brev som nu är på väg till Er så fort som möjligt. Vi hoppas och tror att Ni förstår betydelsen av just Ert medlemskap för svenskt fiske och dess framtid. SFR finns inte längre i sin gamla form men alla uppgifter gällande förhandlingar m.m. kvarstår. SFPO tar hand om Era intressen på bästa sätt och vi har tidigare sagt att vår ambition är att bli den bästa PO:n i Europa – den ambitionen kvarstår!

Har Du som medlem frågor eller funderingar så hör gärna av dig!

Peter Olsson, ordförande (peter.olsson@yrkesfiskarna.se)

Logg
Fredag, 5 februari 2016
Samrådsmöte på hav

På fredagen var vi på möte på hav ihop med länsstyrelser, fiskekommunerna och andra intressenter angående remissen om ändrade rapporteringskrav. Från yrkesfiskets perspektiv framfördes tydligt att man inte vill införa rapporteringskrav från 0 kg. Remisssvar ska in senast den 19:e februari 

Torsdag, 4 februari 2016
Förberedelser inför MSC infomöte

På torsdagen förberedde vi inför fredagens infoträff om MSC märkning av kräfta och räka, till träffen kommer representanter från grossister, MSC och yrkesfisket. Missar ni detta tillfället får ni en ny chans den 19:e februari kl 10.00 på GFAs utbildningscentrum 

Tisdag, 2 februari 2016
Internationella förhandlingar

Möte med Reine Johansson om våra internationell förhandlingar 

Måndag, 1 februari 2016
p4 väst

På måndagen intervjuades Peter Olsson av P4 väst om landningsskyldighetens införande 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Olsson: 0705-55 31 87
Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14
Andrea Giesecke: 0762-65 52 16

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem