Sveriges Fiskares Producentorganisation

Bildad 1993 

  
   Startsidan
   Medlemmar
   Organisation
   Personal
   Lägstapriser
   Prisreglering
   Länkar

 
Välkommen!
 


Prisregleringen på fisk upphör den 1 januari 2014


Information om Sveriges Fiskares PO:s verksamhet kan fås på

Sveriges Fiskares Riksförbunds hemsida www.yrkesfiskarnHYPERLINK "http://www.yrkesfiskarna.se/"aHYPERLINK "http://www.yrkesfiskarna.se/".se. 

©2002-2007 Data i Väst