Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Nyheter
Måndag, 25 september 2017
EU opfordres til at kigge kritisk på det hollandske puls-fiskeri
Måndag, 25 september 2017
Fångat en märkt hummer?
Fredag, 22 september 2017
Norske forskere bekræfter at ødelagte koralrev genetablerer sig selv
Fredag, 22 september 2017
Vil lære politikerne fisk
Torsdag, 21 september 2017
Var Kustbevakningens insats värt skatteutgifterna?
Torsdag, 21 september 2017
A catch-all plan for post-Brexit fishing
Torsdag, 21 september 2017
Vad kommer att hända med fiskeriförvaltningen i Danmark?
Torsdag, 21 september 2017
Elektrisitet er framtida
Onsdag, 20 september 2017
Nytt om fiskeregler: Förbud mot krokredskap snart upphävt
Onsdag, 20 september 2017
Sälar får många fiskare att ge upp fisket
Möten & Organisationsnytt
Tisdag, 26 september 2017
Möte om småskaligt kustnära fiske på Jordbruksverket
Torsdag, 28 september 2017
EU-Norge Förvaltningsstrategier
Torsdag, 28 september 2017
Möte med EAPO:s generalförsamling
Fredag, 29 september 2017
EU-Norge Förvaltningsstrategier
Måndag, 2 oktober 2017
Nordsjönämndens arbetsgrupp Skagerrak-Kattegatt

Visa hela nyheten

SFPO kritiska till förslag om ålfiskestopp 2018

 

SFPO anser att det förslag som Europeiska kommissionen för en tid sedan presenterade om att förbjuda allt ålfiske i Östersjön är helt felaktigt.

 

Som situationen är nu har EU uppdragit åt medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Sverige har en nationell ålförvaltningsplan och har redan vidtagit mycket långtgående åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Redan 2007 förbjöds allt fritidsfiske och 2012 förbjöds ålfisket på västkusten. Det kvarvarande yrkesfisket på ål är starkt begränsat.

 

Ålbeståndet i Europa är ett och detsamma, med en reproduktion i Sargassohavet som innebär att ålen vandrar långt och berör betydligt större områden än Östersjön. Mot denna bakgrund kan man fråga sig varför kommissionen lägger ett förslag om fiskestopp på ål endast i Östersjön. Det största fisket på ål, dessutom på unga glasålar, sker ju på helt andra ställen i Europa.

 

Att bara begränsa en åtgärd som den här till ett för ålpopulationen relativt perifert geografiskt område som Östersjön är inte någon bra åtgärd, eftersom det bara skulle tjäna till att slå ut ålfisket i Östersjön, som är det enda kvarvarande ålfisket i Sverige, men inte göra särskilt stor nytta för den Europeiska ålpopulationen.

 

SFPO:s ålfiskande medlemmar talar om en katastrof för deras fiske om förslaget skulle bli verklighet och ålfisket skulle stoppas nästa år. För de flesta av dem är ålfisket den ekonomiskt viktigaste delen av fisket och om de inte kan fiska ål kommer de få lägga ned sitt fiske helt. Det vore en enorm förlust, inte bara av duktiga fiskare och företagare, utan även en stor förlust av ett historiskt och kulturellt betingat fiske som dessutom är oerhört kunskapskrävande. Skulle fiskets stängas nu och sedan öppnas om ett antal år är det inte säkert att denna kunskap finns kvar.

 

Vår mening är att ålen i Sverige inte i första hand har decimerats till följd av fiske, utan att skulden ska placeras där den hör hemma och det är hos vattenkraftverken. Om man vill rädda ålen måste man börja modernisera vattenkraften så att den inte massakrerar ål, som fallet är idag. I Sverige har man glädjande nog nu börjat titta på detta.

Logg
Måndag, 25 september 2017
Idag har vi jobbat med att svara på remisser
Fredag, 22 september 2017
idag är det samrådsmöte på HaV för det demersala fisket.
Medlemsinfo
Måndag, 25 september 2017
Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland
Måndag, 11 september 2017
Utveckling av hemsidan
Torsdag, 7 september 2017
Handlingsplan för livsmedel i Uppsala län
Tisdag, 5 september 2017
Information från Kystvaktens besök
Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson:
0705 - 55 31 87

Fredrik Lindberg:
0705 - 70 41 14 eller
031-12 45 96 

Marika Nilsson:
0708 - 93 89 88 eller 
031- 12 45 90

Malin Skog:
0700 - 36 96 26

E-post:
peter@sfpo.se
fredrik@sfpo.se 
marika@sfpo.se 
malin@sfpo.se

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem