Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Fredag, 1 juli 2016
Överenskommelse om torskåterhämtningsplanen
Fredag, 1 juli 2016
Diskussion om fiskemöjligheter för 2017
Fredag, 1 juli 2016
Förbud mot djuphavsfiske
Onsdag, 29 juni 2016
Flerårig plan för Östersjön
Onsdag, 29 juni 2016
Viktig information till SFPO:s medlemmar ang. försäkringsskydd
Tisdag, 28 juni 2016
Förbud mot fiske av lax i Bottenviken
Tisdag, 28 juni 2016
Dansk Task force för att hantera Brexit
Måndag, 27 juni 2016
SFPO ber om möte angående fångstbegränsningar
Måndag, 27 juni 2016
Efter Brexit
Onsdag, 22 juni 2016
Info från ordföranden

Visa hela nyheten

Info från ordföranden 

Fredagen den 17:e juni höll SFPO stämma på Novotel i Göteborg. Vi var innan en återtags PO, för att sedan vara inaktivt under svenskt fiskets organisationers omorganiseringsprocess. Idag är vi i Sveriges största producentorganisation om man ser till antal medlemmar och en PO som tar tillvara på sina medlemmars intressen på ett mycket bra sätt!

Under året som har gått prioriterades bland annat arbetet med att åter få SFPO som en godkänd PO. Arbetet bar frukt och från och med den 13 maj 2016 är SFPO åter en av Jordbruksverket godkänd PO.

Vid stämman omvaldes jag som ordförande Tore Johnsson omvaldes som vice ordförande vid det konstituerande sammanträdet efter stämman. SFPO styrelsen består av samma personer med undantag för att Mathias Ivarsson och Kjell Sörensson avgått och Lars-Johan Olsson och Stefan Westerberg går in i styrelsen. SFPO behåller antalet kommittéer, en för räka, en för fisk och havskräfta, en för Östersjön och en för fiske med passiva redskap. 

Jag ser mycket fram emot verksamhetsåret som kommer och att arbeta vidare med styrelsen, kommittéerna och gentemot våra medlemmar! Vi kommer arbeta vidare med att forma och införa ett fungerande system för demersalt fiske, med att våra medlemmar ska ha så bra betalt för den fisk och de skaldjur de landar som möjligt och med att representera svenska fiskares intressen såväl nationellt som det viktiga arbetet som görs internationellt.

Avslutningsvis vill SFPO önska alla medlemmar, medlemmars familjer och vänner samt alla yrkesfiskets vänner en glad midsommar!

/Peter Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares PO 

Logg
Torsdag, 30 juni 2016
Produktions-och saluföringsplan

Idag arbetar vi med att färdigställa produktions- och saluföringsplanen 

Onsdag, 29 juni 2016
Tidningsarbete

Idag skriver vi ihop det sista till nästa nummer av YF 

Tisdag, 28 juni 2016
Möte om internationella arbetet

Idag har vi möte om det internationella arbetet och sammarbeten inom SFR 

Måndag, 27 juni 2016
Ansökningar

Idag arbetar vi med ansökningar till jordbruksverket 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem