Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Torsdag, 21 juli 2016
För mycket för snabbt
Onsdag, 20 juli 2016
Hållbarhet trumfar pris och märke
Måndag, 18 juli 2016
Notice of Marine Operations - Viking Link Cable Route Survey UK Inshore
Måndag, 18 juli 2016
EUMOFA
Onsdag, 13 juli 2016
På tal om jordbruk och fiske
Onsdag, 13 juli 2016
Rättelse om förbud mot laxfiske
Tisdag, 12 juli 2016
FAO rapport om fiske
Fredag, 8 juli 2016
Fångstbegränsningar räka
Torsdag, 7 juli 2016
Ny Milton till Hirtshals
Onsdag, 6 juli 2016
Uppföljning ang. fångstbegränsningsjusteringar

Visa hela nyheten

Info från ordföranden 

Fredagen den 17:e juni höll SFPO stämma på Novotel i Göteborg. Vi var innan en återtags PO, för att sedan vara inaktivt under svenskt fiskets organisationers omorganiseringsprocess. Idag är vi i Sveriges största producentorganisation om man ser till antal medlemmar och en PO som tar tillvara på sina medlemmars intressen på ett mycket bra sätt!

Under året som har gått prioriterades bland annat arbetet med att åter få SFPO som en godkänd PO. Arbetet bar frukt och från och med den 13 maj 2016 är SFPO åter en av Jordbruksverket godkänd PO.

Vid stämman omvaldes jag som ordförande Tore Johnsson omvaldes som vice ordförande vid det konstituerande sammanträdet efter stämman. SFPO styrelsen består av samma personer med undantag för att Mathias Ivarsson och Kjell Sörensson avgått och Lars-Johan Olsson och Stefan Westerberg går in i styrelsen. SFPO behåller antalet kommittéer, en för räka, en för fisk och havskräfta, en för Östersjön och en för fiske med passiva redskap. 

Jag ser mycket fram emot verksamhetsåret som kommer och att arbeta vidare med styrelsen, kommittéerna och gentemot våra medlemmar! Vi kommer arbeta vidare med att forma och införa ett fungerande system för demersalt fiske, med att våra medlemmar ska ha så bra betalt för den fisk och de skaldjur de landar som möjligt och med att representera svenska fiskares intressen såväl nationellt som det viktiga arbetet som görs internationellt.

Avslutningsvis vill SFPO önska alla medlemmar, medlemmars familjer och vänner samt alla yrkesfiskets vänner en glad midsommar!

/Peter Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares PO 

Logg
Fredag, 22 juli 2016
Radio om nedskräpning

Idag är Peter Olsson med i radio om marin nedskräpning från Smögenbryggan 

Måndag, 18 juli 2016
MSC möte

Möte om MSC certifieringar med kollegorna runt Kattegatt, Skagerack och NS  

Fredag, 15 juli 2016
Östersjömöte

Idag har vi haft ett intressant och produktivt möte med östersjöfiskare om fördelning inför 2017 

Torsdag, 14 juli 2016
NSAC möte

Idag är vi på möte med den demersala arbetsgruppen i NSAC (north sea advisory council) 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem