Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Kalender
Försäkringar
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Nordhavsräka
Havskräfta
Siklöja
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kvotbörs
Tillfälliga kvotbyten
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Fiskerapport
Kontakt
Nyheter
Torsdag, 30 mars 2017
Påminnelse - stormöte för räkfiskare imorgon
Onsdag, 29 mars 2017
Sverige och Fiji ordnar konferens för världens hav
Onsdag, 29 mars 2017
Alliance calls for fisheries to be a priority in Brexit negotiations
Onsdag, 29 mars 2017
London säger adjö till EU - nu väntar tuffa förhandlingar
Tisdag, 28 mars 2017
Marina klustret i Västsverige bjuder in till inspirations- och nätverksträff
Tisdag, 28 mars 2017
Fiskodling i öppna kassar är inte tillåtlig
Måndag, 27 mars 2017
Fallstudie - sill konserverad i glasburkar i Sverige
Måndag, 27 mars 2017
Få lägre blodtryck genom att äta fisk
Måndag, 27 mars 2017
Svar från HaV på skrivelser
Fredag, 24 mars 2017
Stormöte för alla räkfiskare i anledning av aktuella frågor - Smögen fredag 31/3
Möten & Organisationsnytt
Fredag, 31 mars 2017
Stormöte för räkfiskare
Fredag, 28 april 2017
Ordinarie stämma SFPO

Visa hela nyheten

Vi har sedan årets början arbetet en hel del med att få det nya systemet att fungera så bra som möjligt genom att informera våra medlemmar om vad som gäller, ta in synpunkter från våra medlemmar om hur systemet slagit och framta förslag till lösningar till HaV, satt igång en kvotbörs på hemsidan och deltagit på samtliga informationsmöten som anordnats av HaV. Mycket av det som har presenterats har varit positivt, såsom HaVs e-tjänst Fiskerätt, där fiskare enkelt kan byta kvoter mellan sig.

Nu under våren börjar vi arbetet med att förbereda höstens förhandlingar där den första redan sker i april när EU och Norge ska förhandla om årets räkkvot mot bakgrund av provfiskena som genomfördes i februari.

Under våren kommer även Brexit att diskuteras mycket inom EU:s fiskeorganisationer, oss inkluderat. Målsättningen för det arbetet är att säkerställa en överenskommelse som inte missgynnar de länder som är kvar i unionen.

Vi kommer i samarbete med HaV att börja se över de delarna i systemet som behöver justeras inför 2018 under våren. Vi hoppas att processen från förra året inte upprepas där allt gjordes i sista minuten och fisket inte var inkluderade i processen under de sista veckorna av arbetet.

Vi hoppas att samarbetet framöver blir produktivt och att vi redan nu kan börja skissa på vilka förändringar vi önskar se i det nuvarande systemet inför 2018. Vi har redan haft möten med olika fisken för att höra hur det fungerar och vilka delar som kan förbättras och det arbetet kommer fortsätta. Förhoppningen är att vi kan etablera en formaliserad process med HaV där vi ses regelbundet och går igenom de delar som behöver ses över och hur dessa kan rättas till på bästa sätt.

Vi arbetar även med att få igång en ny tidning för fiskenäringen ihop med Göteborgs fiskauktion och Fiskfrämjandet. Tanken är att tidningen ska rikta sig till fiskenäringen och gå ut till grossister, detaljister, fiskare, myndigheter med flera.

Vi vill underlätta för våra medlemmar att få tag på oss och därför jobbar vi med att få till ett nytt telefonsystem med en växellösning så att man alltid ska kunna få tag på någon på av oss på kansliet.

Peter Ronelöv Olsson 

Logg
Torsdag, 30 mars 2017
Idag har vi möte med SLU
Onsdag, 29 mars 2017
Idag ser vi över serviceavgifterna för 2016 m.m. och sysslar med allehanda kontorsgöromål
Tisdag, 28 mars 2017
Förberedelsearbete

Idag förbereder vi kommande möten m.m.

Måndag, 27 mars 2017
Möte med DFPO

Idag träffar vi våra danska kollegor i Dansk Fiskeriförening PO i Köpenhamn.

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem