Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Kalender
Försäkringar
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Nordhavsräka
Havskräfta
Siklöja
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kvotbörs
Tillfälliga kvotbyten
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Fiskerapport
Kontakt
Nyheter
Tisdag, 28 februari 2017
Skaldjurspriserna skjuter i höjden
Måndag, 27 februari 2017
Industrifiske nära MSC-certifiering
Måndag, 27 februari 2017
Norska fiskeridirektoratet beställer ny kontrollbåt
Måndag, 27 februari 2017
Studier om konsumenter i EU
Fredag, 24 februari 2017
Till er som fiskar kräfta med trål
Fredag, 24 februari 2017
Klimatförändringarna i Nordsjön
Fredag, 24 februari 2017
Natura 2000 behöver mer pengar och förvaltning
Fredag, 24 februari 2017
Miljökonsekvensbeskrivningar för havsplanerna
Fredag, 24 februari 2017
Hållbar utveckling väst
Fredag, 24 februari 2017
Stort tobisfiske i år
Möten & Organisationsnytt
Fredag, 3 mars 2017
Möte om det nya systemet
Fredag, 10 mars 2017
Styrelsemöte

Visa hela nyheten

HaV införde den 1/1 ett nytt system med årliga fiskemöjligheter i stora delar av den demersala flottan. Det innebär en hel del förändringar för många och mot den bakgrunden har de bjudit in fisket till ett antal informationsträffar under februari och mars. Den första av dessa infomöten ägde rum på Smögen den 10/2, den andra är i Träslövsläge den 24/2 och det tredje är preliminärt i Simrishamn den 3/3.

Nedan är ett kort referat från mötet på Smögen för er som inte var där och som inte har möjlighet att delta på något av de andra mötena.

Under mötet på Smögen gick man igenom de olika tillstånden som finns idag, där nytt för i år är att man utöver sitt redskapstillstånd även har fått ett demersalt tillstånd (kvantitet) om man ingår i systemet med årliga tilldelningar. De som ingår i det systemet är: samtliga trålare, burfiske efter havskräfta samt de som fiskar med passiva redskap med fartyg över 10 meter som ingick i effortsystemet. Alla som inte får ett demersalt tillstånd får fiska på kustkvoten, i västerhavet gäller det dom som inte tidigare har omfattats av effortsystemet och som inte omfattas av redskapstillstånd, i Östersjön gäller det dom med tillstånd att fiska med passiva torskfångande redskap. Efforttillståndet har från och med 1/1 tagits bort och blivit torskfångande redskap inklusive rist. 

Man har satt av fiskekvoter till bur-och ristfiskets bifångster, utifrån SLUs siffror och avsättningen är utifrån kg tilldelad målart. Man har även delat ut en grundnivå på minst 1200 kg per särskilt tillstånd för de som inte når upp till den nivån genom sin historik.

Nytt för i år är även att om man vill göra en ansökan om nyetablering måste detta ske senast 1 oktober året innan. Möjlighet att byta tillståndshavare genom generationsskifte och ägarkontinuitet i tre år ligger kvar som förut. Infiskningskrav för att beviljas förnyat särskilt tillstånd (landad fångst) på 1000 kg samtliga arter för samtliga tillstånd förutom burfisket och fisket med passiva redskap i Östersjön, där gäller 800 kg respektive 200 kg.

Fiskemöjligheter kan tillfälligt överlåtas under året efter godkännande av HaV, dessa begränsas bland annat genom satta koncentrationsgränser som räknas per licenshavare och på den delen av kvoten som är utdelad individuellt.

Man har ett eget ansvar att täcka sina fångster genom att planera sitt fiske och så fort som möjligt täcka sitt överfiske om man fiskar över genom byten. Under Mina sidor på havs hemsida kan man nu se sina tilldelningar och sin infiskning (även för de med pappersloggbok).  

Ett nytt system för kvotbyten har lanserats och heter Fiskerätt. Här kan man elektroniskt ansöka om att överlåta fiskemöjligheter mellan sig och framöver kommer man kunna se sin byteshistorik och hitta andra tillståndshavare som har fiskemöjligheter att överlåta. Man kan även lägga in en fullmakt och då tillåta andra att göra byten åt sig, fullmakter är giltiga under ett år.

Det är mycket information på en gång, förhoppningsvis klarnar allt efterhand och systemen börjar rulla. Vi har till er hjälp skapat en kvotbörs på denna sidan där vi kan lägga in information om vad som önskas lånas eller önskas lånas ut.  

Vårt arbete med att skruva på detta och förbättra de delar som hamnat snett har redan börjat. Det finns delar i det nya systemet som inte blev helt bra och vi har haft möten med HaV och med olika segment inom den demersala flottan de senaste veckorna för att klargöra våra ståndpunkter och ta emot synpunkter från våra medlemmar. Det arbetet kommer fortsätta under våren och tillsammans tror och hoppas vi att vi kan arbeta fram något bra!

Som alltid, har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er!

 

 

 

Logg
Måndag, 27 februari 2017
Bokslut

Idag jobbar vi bland annat med bokslut för 2016 

Fredag, 24 februari 2017
Träslövsläge

Idag är vi på informationsmöte i Träslövsläge 

Torsdag, 23 februari 2017
Kontrollmöte

Idag är vi i HaV på möte om fiskekontroll 

Onsdag, 22 februari 2017
Hållbar energianvändning

Idag har vi möte om potentiella bränslebesparingar i fisket 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Ronelöv Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem