Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Försäkringar
Dokument
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kontakt
Nyheter
Tisdag, 3 maj 2016
Grönt ljus för västkusträkan!
Torsdag, 28 april 2016
Skriftligt svar på skrivelse "Förslag i syfte att möjliggöra kvabbsofiske under den tid som torskfiskestopp gäller i västra Östersjön"
Torsdag, 28 april 2016
Rapport från EUs markandsorgan
Torsdag, 28 april 2016
Workshop - Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape
Onsdag, 27 april 2016
Yrkesfiskestrategin klar
Tisdag, 26 april 2016
Framställan om att Havs- och vattenmyndigheten utfärdar ett stopp för fiskfiske i Nordsjön under sommaren (v. 27 - 32)
Måndag, 25 april 2016
Tilläggsbeslut till beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2016 - avseende ersättning för provtagning
Fredag, 22 april 2016
Framställan ang. fördelning av laxkvoten
Torsdag, 21 april 2016
HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet
Torsdag, 21 april 2016
Selektivt fiske - rapport från SLU klar

Visa hela nyheten

Förslag till nya tekniska regleringar

Nyligen deltog vi på ett möte med den demersala arbetsgruppen i Nordsjönämnden. Som vanligt diskuterades landningsskyldighetens införande. Gruppen har tagit fram råd för hur de olika verktygen kan användas för att underlätta införandet, hög överlevnad, de minimis etc. samt identifierat var de största problemen uppstår i förhållande till strypkvoter.

En agendapunkt var det förslag som har tagits fram av EU kommissionen gällande ett nytt tekniskt regelverk, och två representanter som har arbetat med förslaget gästade mötet och gick igenom det i stora drag. Förhoppningen är att detta ska vara på plats i början av 2017 efter godkännande av rådet och parlamentet.

Förslaget innehåller en del som är helt ny, regionalisering, som är en del av den reformerade GFP:n. Detta innebär att huvuddelen av förslaget innehåller en rad generella regleringar, definitioner etc. och att man i bilagorna har lagt till ett ramverk för varje region, Nordsjön, Östersjön, etc.  

Sedan 1980 talet har man inom det tekniska ramverket lagt till ca 90 st. olika typer av regleringar vilket har lett till ett komplext regelverk som idag är nästintill omöjligt att efterleva. De huvudsakliga problemen med dagens tekniska regleringar är att det inte uppnår det som var tänkt (utkastnivåer fortfarande höga), det är svårt att mäta, det är komplext och detaljerat, ingen flexibilitet, ingen input från fiskenäringen och det finns inga tydliga mål med regelverket. Ett exempel som lyftes fram för att belysa hur det hela har gått över styr är en reglering i Östersjön som specificerar hur man ska laga ett hål i nätet.

Från den konsultationsprocess som genomförts har man kommit fram till att ett nytt tekniskt regelverk ska vara:

  • Resultatbaserat
  • Ansvar på fiskaren för vad som tas upp
  • Förenklat (men med level playing field)
  • Regionaliserat
  • Ha ett gemensamt ramverk med standarder, säkerhetsåtgärder och incitament för selektering

Målen man avser att uppnå med det nya regelverket är:

  • Bidra till att uppnå målen med den nya gemensamma fiskeripolitiken
  • Fiske i linje med MSY senast 2020
  • Minska oönskade fångster
  • Uppnå god miljöstatus under ramverket för marin strategi

Man har i förslaget sett över stängda områden och andra begränsningar, förenklat nätstorleksregleringar och försökt bibehålla de övergripande gemensamma tekniska regleringarna. Allt är nytt, även om inget är nytt, trots att det är nytt!

Detta ska gå igenom förhandlingar mellan ministerrådet och parlamentet innan det är verklighet, men vi ser detta som en ett första steg i rätt riktning. Dels är det positivt att beslut flyttas från Bryssel närmre de som faktiskt ska leva med reglerna, samt att gå ifrån att reglera fiskarens redskap i minsta detalj till att istället hålla fiskaren ansvarig för vad som tas upp.

Vill ni läsa förslaget i sin helhet hittar ni det här:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN

Logg
Onsdag, 4 maj 2016
Intensiv tisdag

Gårdagen var intensiv med EU-Norge föhandlingar i Danmark, presentation hölls på WWFs lansering av konsumentguiden i Stockholm och referensgruppsmöte i projekt nationella föreskrifter, transportstyrelsen - torsdag en dag av reflektion och efterarbete 

Tisdag, 3 maj 2016
Lansering

Idag gästar vi WWFs lansering av årets konsumentguide 

Måndag, 2 maj 2016
Räkmöte

Idag förbereder vi morgondagens möte i Danmark om den biologiska rådgivnignen för räka 

Fredag, 29 april 2016
SFR stämma

Idag är vi på SFR stämma i fiskets hus 

Kontakt

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Telefon:
Peter Olsson: 0705-55 31 87

Fredrik Lindberg: 0705-70 41 14 eller 031-12 45 96 

Andrea Giesecke: 0762-65 52 16 

Marika Nilsson: 0708-93 89 88 eller 031- 12 45 90

E-post:
peter.olsson@yrkesfiskarna.se
fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se 
andrea.giesecke@yrkesfiskarna.se

marika@yrkesfiskarna.se 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Medlem
Vill du bli medlem?
Du är här:   Hem