Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-20

Begäran om förlängd tid för redskapsförsök för bättre selektering av torsk i Östersjön

En framställan med nedan innehåll har skickats till Havs- och vattenmyndigheten:

STPO fick 2015-01-26 ett första tillstånd att bedriva fiske för att utveckla bättre selektering. Försöken har gått igenom flera faser och den selektering som hittills gett bästa resultat, en utveckling av tvärställda maskor av typ T-90 har utvärderats av SLU två gånger, först under våren 2016 ombord på VG95 Stjärnvik och i december på GG500 Vingaskär. Resultatet presenterades i en rapport - Gear trials in the Baltic: Increased selectivity with a modified T90 cod-end.  Baserat resultatet har Baltfish gått vidare och begärt att EU godkänner modellen som ett selekteringsalternativ. Enligt uppgifter kommer det dock att ta minst till slutet av 2017 innan detta blir godkänt.

Resultatet visar att:

  • Det är relativt enkelt att med små medel nå ett bättre resultat än lagstadgade T90 och Bacoma

  • Den selektering som utvärderades gör det möjligt att bättre efterleva landningsskyldigheten.

  • Selekteringen ger även markant högre fångst av målstorlek.

  • Selektering handlar inte primärt om maskstorlek utan om hur maskan formas under trålning, om den är belastad eller ej.

  • Det kommer inte att gå att ha samma selektering året om eftersom förhållandena ändras med rundare fisk under lekperiod och att det ibland är stora förekomster av plattfisk.

  • Skulle alla Östersjön torsktrålare dels få lov, dels vilja använda den selektering som vi hittills kommit fram till, skulle vi det drastiskt sänka fiskeridödligheten i torskfisket i Östersjön.

Selekteringsarbetet har under senare tid bedrivs i ett samarbete mellan SFPO och STPO. I och med att STPO fasas ut tar SFPO över huvudansvaret för selekteringsarbetet.  

Inom ramen för BSAC pågår nu ett arbete för att skapa ett regionalt nätverk för redskapsutveckling. Med tanke på att Sverige är det enda land som gjort några försök för att finna lösningar för att förbättra selekteringen till en acceptabel nivå förväntas vi ta en ledande roll.

Det finns ett antal utmaningar och idéer att utveckla. Vi har en dialog med Havsfiskelaboratoriet/SLU för hur vi skall fortsätta med arbetet. Den frågeställning som tidigare redovisats kvarstår d.v.s. att prova ut en modell där all belastning läggs i fyra ”Dynema-lister” eller på annat sätt hitta en design där det inte finns någon belastning i selekteringsmaskorna för att maskorna alltid skall stå öppna.

SFPO och STPO begär därför att få förlängd försökstid för följande fiskefartyg för resten av 2017 för:

VG 95 Stjärnvik

KA 156 Karlsö

VG 24 Marie

GG 500 Vingaskär

GG 359 Westerö

GG 44 Runavik

GG 370 Mercy

FG 37 Evelina av Glommen

FG 96 Cindy Vester

GG 73 Ingun

GG 150 Älvsborg

GG 201 Bravik

KR 58 Arcona

KR 191 Mindy

SIN 18 Vingarö

TG 12 Rönnskär I

 

Med tanke på de problem vi haft med den tyska kustbevakningen är det viktigt med ett signerat intyg på engelska och att det nämns att försöken skall ske på EU-vatten.  
Arkivet.

Du är här:   Nyheter