Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-19

Fishsec far med osanning om torsken i Östersjön

Fishsec ären lobbyorganisation på miljöområdet som drivs av Naturskyddsföeningen, Sportfiskarna och WWF Sverige. De finansieras av den svenska regeringen, Oak Foundation, Villumfonden, Mava Foundation och Svenska Institutet.

Fishsec hävdar att torsken återigen kommer att överfiskas i Östersjön. Dessutom hävdar de att den överfiskats i en lång rad år. I sin helhet är inget av dessa påståenden korrekt. I förhållande till de vetenskapliga råden från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har torsken i östra Östersjön inte överfiskats det senaste decenniet.

I själva verket har det under de flesta år fiskats långt mindre än de vad de vetenskapliga råden och besluten om kvoter gett möjlighet till. Besluten om kvoter har visserligen under många år varit större än vad som rekommenderats av ICES, men det verkliga fisket har aldrig varit större än de vetenskapliga råden. Nåt överfiske förekommer alltså inte.

I västra Östersjön har överfiske förekommit vissa år. Men i år kommer det inte att vara fallet. Detta då den beslutade torskkvoten i västra Östersjön är mindre än vad ICES rekommenderat. Det finns alltså inte ens en risk för överfiske i västra Östersjön. Fishsec ljuger med andra ord rakt upp och ner när det gäller torskkvoterna och torskfisket i Östersjön.

Det är möjligt att Fishsec inte är nöjda med råden från ICES, men då borde de kritisera ICES istället för fisket och politikerna. Men så länge det fiskas mindre än de vetenskapliga råden så handlar det inte om nåt överfiske. Om det är fel på de vetenskapliga råden är det en annan fråga. Vill Fishsec kritisera ICES duger det inte med generella och falska  anklagelser om överfiske.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/10/19/fishsec-far-med-osanning-om-torsken-i-ostersjon/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter