Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-20

Fiske med reketrål i Skagerrak - unntak fra bestemmelse om bruk av sollebrett

SFPO har mottagit nedan brev, skickat från Fiskeridirektoratet den 16 juni 2017:

Fiske med reketrål i Skagerrak - unntak fra bestemmelse om bruk av sollebrett 
 
Det følger av forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen  § 52 at det ved fiske med reketrål sør for 62° N kun er tillatt å benytte ett sollebrett i sollemaskinene for utsortering av reker til koking. I særlige tilfeller kan Fiskeridirektoratet gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
 
Fiskeridirektoratet har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger om at regelen for tiden skaper store vanskeligheter for fisket etter reker i Skagerrak. Dette skal skyldes stor innblanding av hvitreker (glassreker) og manet (små glassmanet) i rekefangstene, spesielt i indre del av Skagerrak. Regelen om at det kun er tillatt å benytte ett sollebrett i sollemaskinene for utsortering av reker til koking, er til hinder for å sortere råreker om bord. Dermed følger denne innblandingen rårekene ved levering og videreproduksjon, noe som skaper problemer i produksjonen av råreker.
 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at innblanding av hvitreker og maneter varierer etter tid og sted for fisket. Det arbeides dessuten med å utvikle ny teknologi for å avhjelpe disse problemene. Det kan imidlertid være behov for et midlertidig unntak fra den nevnte regelen om sollemaskin.
 
Fra dags dato og frem til og med 31. august 2017 gjøres det derfor unntak fra regelen ved fiske med reketrål i Skagerrak.
 
 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter