Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-26

Fiske med reketrål i Skagerrak - unntak fra bestemmelse om sollebrett - presisering av geografisk rekkevidde

SFPO har erhållit nedan information från Norge:

Vi viser til vårt brev av 16. juni 2017 om unntak fra bestemmelsen om bruk av sollebrett ved fiske med reketrål for utsortering av reker til koking, jf. forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 52. Unntaket har virkning til og med 31. august 2017.

Vi vil presisere at unntaket dessuten kun gjelder ved fiske i Skagerrak innenfor territorialgrensen.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter