Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-21

God Jul och Gott Nytt 2018!

God Jul och Gott Nytt 2018!

Året som gått har fört med sig ett nytt system för det demersala fisket, vilket varit en stor omställning för våra medlemmar och svenskt fiske överlag. Mycket i det nya systemet har fallit ut väl, medan vi tycker att det finns en del att slipa på i andra delar. Det kommer sannolikt att ta lite tid för alla att dra full nytta av de möjligheter som det nya systemet erbjuder.

Under hösten gjorde HaV också förändringar i regelverket för det demersala fisket och SFPO gjorde en enorm insats för att försöka påverka denna. Tyvärr såg vi i beslutet som just kommit att våra synpunkter inte tagits tillvara i någon större utsträckning. Trots detta vill vi återigen tacka alla styrelse- och kommittémedlemmar och andra medlemmar som lade tid och kraft på att diskutera och kommentera förslaget.

Under december fattade SFPO:s styrelse ett historiskt beslut – att vi nu ska arbeta för ett system med fullt överförbara fiskerättigheter inom det demersala fisket. Denna målsättning kommer innebära massor med arbete, men det är något vi ser som helt nödvändigt för bättre långsiktig hållbarhet för det svenska demersala fisket.

Utöver detta så fortsätter vi vår kamp mot osanningar som sprids om fisket i media, om till exempel ålfiske, sälar och trålningens påverkan. Vår stora utmaning är att få allmänheten att se fisket som den stora tillgång för samhället som det är, och inte som en belastning som fiskets fiender vill. Vi fortsätter kräva att svenska fiskare ska ha samma möjligheter som andra EU-fiskarna i våra grannländer. Detta borde vara en självklarhet, men tyvärr är det inte så. Vi jobbar vidare med våra hållbarhetscertifieringar och projekt för skonsamt och selektivt fiske.

SFPO tar ansvar för och värnar det svenska fisket. Vi hoppas på ett bra 2018!

Hälsningar

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande SFPO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter