Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-09

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk for turistfiskere

Ny forskrift legger opp til at turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet, når de tar fisk ut av landet.

Ny app under utvikling

Fiskeridirektoratet har under utvikling en registreringsapp som vil lage den nødvendige dokumentasjonen av fangsten. Denne vil imidlertid ikke være ferdig utviklet 1. januar, noe som innebærer at turistfiskere må dokumentere fiske i regi av en registrert virksomhet på annen måte.

Dette kravet til dokumentasjon gjelder for de som benytter den nye utførselskvoten på 20 kg fra årsskiftet. De som bare fører ut inntil 10 kg trenger ikke dokumentere noen tilknytning til en registrert virksomhet. 

Krav til dokumentasjonen

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utstedt til navngitt person i reisefølge eller per person. Videre må denne legitimasjonen inneholde:

  • den registrerte turistfiske-virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • navn på den eller de som har fisket i regi av virksomheten
  • tidsrommet for oppholdet 
  • hvor mange personer oppholdet gjelder for

Tolletaten vil også kunne akseptere en utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten at de har fisket. En slik utskrift må angi:

  • virksomhetens identitet
  • hvem som har fisket
  • hvor mye som er fisket

Dokumentet kan skrives ut ved hjemreise, stemples og underskrives av virksomheten.

Personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken føres ut av landet.

 

Länk till nyheten i original: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2017/Krav-til-dokumentasjon-ved-utfoersel-av-fisk-for-turistfiskere
Arkivet.

Du är här:   Nyheter