Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-28

Nytt om fiskeregler - blåfenad tonfisk som bifångst

HaV meddelar:

När ett fartyg får blåfenad tonfisk som bifångst i det pelagiska fisket (se artikel 15 i förordningen (EU) nummer 1380/2013) krävs en speciell registrering i den så kallade ICCAT-portalen. Vi har nu publicerat en lathund som visar hur du registrerar ett konto till portalen samt hur du registrerar fångst och försäljning.

 

http://www.havochvatten.se/5.70537b7115df8dcb660ba93f.html
Arkivet.

Du är här:   Nyheter