Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-28

Nytt om fiskeregler - blåfenad tonfisk som bifångst

HaV meddelar:

När ett fartyg får blåfenad tonfisk som bifångst i det pelagiska fisket (se artikel 15 i förordningen (EU) nummer 1380/2013) krävs en speciell registrering i den så kallade ICCAT-portalen. Vi har nu publicerat en lathund som visar hur du registrerar ett konto till portalen samt hur du registrerar fångst och försäljning.

 

http://www.havochvatten.se/5.70537b7115df8dcb660ba93f.html
Arkivet.

Du är här:   Nyheter