Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-15

Obesvarad fråga från SFPO till HaV om hälleflundra

Den 2 februari 2017 skickade SFPO in en framställan till HaV om upphävande av den nationella fredningsbestämmelsen av hälleflundra (se nedan). SFPO har nu i november fortfarande inte fått något svar på denna skrivelse från HaV, trots påminnelser om skrivelsen. Myndigheten tar god tid på sig i denna fråga...

 

2017-02-02

Framställan HaV angående upphävande av nationell fredningsbestämmelse vad gäller hälleflundra

I Sverige valde Fiskeriverket år 2010 att nationellt, dvs. utan att säkerställa motsvarande bestämmelses införande även för andra länders fiskare, som fiskar i samma vatten som svenska fiskare, att införa fredningsbestämmelser för hälleflundra (20.12 - - 31.3 varje år). Bestämmelsen återfinns i 3:2 i FIFS 2004:36. I samband med regleringens införande hette det att Fiskeriverket skulle verka för motsvarande bestämmelses införande även i dansk fiskerireglering och man talade om det goda exemplets makt. SFPO undrar nu vad som har skett i denna sak och vad det goda exemplets makt har resulterat i?

Eftersom inget hänt, såvitt kan bedömas utifrån resultat, framställer härmed SFPO önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten omgående upphäver den nationella fredningsregleringen av hälleflundra. Finns det ett fredningsbehov av hälleflundra ska en sådan bestämmelse införas inom den gemensamma fiskeripolitiken, dvs. inte endast nationellt (för det kan väl inte endast förekomma ett behov av fredning av hälleflundra ifrån svenska yrkesfiskare?).

Det synes oss ganska tokigt att en svensk fiskare som fiskar i norsk zon av Skagerrak, som fångar hälleflundra, som död ombordtas, till följd av norsk fiskerireglering inte får lov att slänga hälleflundran ska ta och ha den ombord för att sedan slänga den vid ankomst till EU-vatten. SFPO har svårt att se någon logik i detta och önskar att Havs- och vattenmyndigheten förklarar varför det ska vara så?

SFPO önskar således att den nationella fredningsregeln av hälleflundra upphävs omgående samt ser fram emot svar på de frågor som ställs till myndigheten i denna framställan.

Med vänlig hälsning

Peter Ronelöv Olsson               Fredrik Lindberg

Ordförande                              Ombudsman

 

 

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter