Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-01

Remissyttrande till HaV ang. fiskefartygs tillträde till hamnar

SFPO har idag ingett nedan remissyttrande till HaV:

Yttrande i anledning av remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar (dnr 1729-17)

SFPO har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter i anledning av det remitterade materialet:

SFPO anser att det remitterade förslaget är bra och vitsordar således det.

SFPO anser dock att även Möja bör vara utsedd hamn för landningar av mer än 750 kg torsk.

SFPO anser vidare att Bläsinge och Böda bör vara utsedda hamnar för landningar av mer än 5 ton sill/strömming och skarpsill.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter