Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-01

Remissyttrande till Lst Skåne

Synpunkter till Lst Skåne

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har tagit del av remissen och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

1 Det är av synnerligen stor betydelse att man i allt regleringsarbete/arbete med att framta bevarandeplaner etc. beaktar yrkesfiskets behov av att ha tillräckligt med bra fiskeplatser kvar för att kunna få lönsamhet i fisket. I Öresund finns p.g.a. starka och varierande strömmar endast begränsade områden som det är möjligt att bedriva yrkesfiske på.

2 De föreslagna regleringarna påverkar alla fisken, men efter att ha tagit del av bakgrunden till förslagen så fokuseras på de förslag som ger den största påverkan på fisket:

Falsterbohalvöns regleringar 

SFPO har förstått att syftet med reservatet knappt tillåter någonting. Vi vill dock påpeka att det inom området finns ett fiske med ålryssjor som är av mycket stor betydelse för ett par yrkesfiskare. De har fiskat i området under en lång tid och har enligt vår uppfattning inte skadat miljön på något sätt inom området. Vi anser att ålfisket ska få fortsätta även framöver.

Lundåkrabukten

Området med förbud mot fiske med större garn än 60 mm under del av året bör minskas i enlighet med förslaget från Öresundsfiskarna. SFPO delar uppfattningen att bifångsterna av sjöfågel är mycket begränsade i det område som vi önska behålla fiske i.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter