Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-21

SFPO:s remissyttrande till HaV om ändringar i demersala fisket inför 2018

SFPO:s remissyttrande till HaV om ändringar i det demersala fisket inför 2018

SFPO vill tacka alla medlemmar, kommittéledamöter och styrelse som genom att delta i medlemsmötet och inkomma med synpunkter och kommentarer har bidragit till att utforma SFPO:s remissvar till HaV. SFPO:s yttrande sändes till HaV under måndagen den 20/11.

 

SAMMANFATTNING AV SFPO:S UPPFATTNINGAR I PUNKTFORM

  • SFPO tycker att det är fel att införa en regionalkvot om 30 %. SFPO föreslår att en regionalkvot om 10 % införs, med snävare kriterier för att kunna nyttja denna – på så sätt hjälps de som behöver gynnas – utan att seriöst missgynna andra.
  • SFPO bedömer det är rätt att införa bestämmelser om en minsta nivå för tilldelning av en kvot.
  • SFPO menar det är rätt att införa separata tillstånd för torskfångande redskap i västra och östra Östersjön.
  • SFPO anser att infiskningskravet i norsk ekonomisk zon i Nordsjön ska avskaffas omedelbart.
  • SFPO tycker att det är fel att införa ett nytt regelverk gällande begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare.
  • SFPO ser inte nyttan med en justering av kriterierna för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av en ansökningsperiod.
  • SFPO anser avslutningsvis – och detta är synnerligen viktigt – att det nuvarande systemet måste utvecklas i riktning mot ett system med möjlighet till permanenta överföringar av fiskerättigheter.

 

Läs hela SFPO:s remisyttrande här! (klicka direkt på texten)

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter