Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-28

Skeptisk til nye dumpeplaner

Norges Fiskarlag er skeptiske til planene om å dumpe gruveavfall i havet på Sørvestlandet. 

I en høringsuttalelse til planprogrammet for nytt deponi for gruveavfall fra Titania i Sokndal kommune påpeker Fiskarlaget at en rekke avgjørende forhold ikke er berørt.

Fiskarlaget var i utgangspunktet ikke tatt med som høringspart, og har i sitt svar blant annet bedt om å bli tatt inn på høringslista og bli meddelt aktuell informasjon i saken heretter. Hverken Norges Fiskarlag sentralt eller de regionale medlemslagene, Fiskarlaget Vest og Fiskerlaget Sør, stod opprinnelig på høringslista i saken.

Fiskarlaget kommer i sitt høringssvar med en rekke innspill og forslag som laget mener er relevant for å bidra til at saken blir godt utredet og belyst.

Norges Fiskarlag forventer blant annet utredningene som nå skal gjøres avklarer helt grunnleggende forutsetninger som at gruveavfall og prosesskjemikalier ikke skal kunne:

  •  spre seg ut over det definerte deponiområdet
  • ha giftvirkning på det marine miljøet
  • gå ut over sjømattryggheten
  • ødelegge for villaks eller for viktige gyteområder for marin fisk

Bakgrunnen for denne presiseringen er knyttet til at tidligere utslipp av gruveavfall på Dyngadjupet viste at avfallsmassene spredte seg langt ut over det Titania og konsulentselskapet AS Miljøplan definerte som «influensområde». Avfallsmassene spredte seg blant annet forbi Siragrunnen. Andre erfaringer fra Sydvaranger Gruve AS har vist at avfallsmassene relativt kort tid etter at utslippene startet opp igjen i 2009 spredte seg 6-7 kilometer ut fjorden.

Av den grunn krever Fiskarlaget at utredningsområdet må omfatte hele influensområdet i sjø, inkludert Siragrunnen og områdene utenfor.

Opprettet 28.08.2017 08:08. Sist oppdatert 28.08.2017 08:08

Länk till nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Skeptisk-til-nye-dumpeplaner

 

 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter