Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-24

Spårbarhetsföreskrifter från 1 september

***********

Spårbarhetsföreskrifter 1 september efter klartecken från EU-kommissionen

 

EU-kommissionen har nu meddelat att de är tillfredsställda med förslaget till spår­barhets­föreskrifter.

Havs- och vattenmyndigheten kan därmed gå vidare och besluta om ikraftträdande av föreskrifterna enligt befintlig tidsplan.

Det innebär bland annat att föreskrifterna träder ikraft den 1 september 2017 och ansökan om registrering ska vara inlämnad senast den 1 oktober 2017.

 

Det förslag som EU-kommissionen granskat och nu lämnat klartecken till kan hämtas här: förslag till föreskrifter.

 

Läs mer på haVs hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/sparbarhet-av-fiskeriprodukter/sparbarhet-av-fiskeri--och-vattenbruksprodukter.html
Arkivet.

Du är här:   Nyheter