Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-30

Uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina områden till 2020 med fokus på fiske och utreda bottentrålningens effekter främst inom skyddade områden och inom trålgränsen samt vid behov föreslå åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten ska även se över och modernisera regelverket för det kustnära fisket i syfte att värna detta fiske. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2018.

Ladda ner:

Redovisningen av uppdraget ska innehålla en analys av de ekonomiska och administrativa konsekvenserna av förslagen.

 

Länk till uppdraget i original på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-havs--och-vattenmyndigheten-om-bevarandeatgarder-vad-avser-fiske-i-marina-skyddade-omraden/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter