Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-09-25

Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat följande meddelande. Vi uppmanar alla medlemmar som är intresserade av att kunna bedriva skyddsjakt på skarv i Västra Götaland att höra av sig till kansliet så att en gemensam ansökan kan göras.

 

Länsstyrelsen fattade hösten 2014 beslut om att tillåta skyddsjakt på skarv utmed länets kust. Tillståndet har gällt perioden 2014-10-08 till och med 2017-08-20. Ansökan om tillstånd till skyddsjakt kom från Svenska Jägareförbundet.  

Tillståndet överklagades och Naturvårdsverket överprövade ärendet. Naturvårdsverket ändrade beslutet så att endast jakt invid fiskeredskap tilläts.

Eftersom nämnda tillstånd nu har löpt ut måste enskilda fiskare i dagsläget ansöka om tillstånd för skyddsjakt på skarv. Länsstyrelsen ser dock helst att en samlad ansökan inkommer från organisationerna som företräder kustfisket, gällande hela länets kust. Länsstyrelsen skulle därefter åter kunna fatta ett beslut för en längre period gällande hela kusten och alla som fiskar där.

Följande länk leder till Länsstyrelsens webbsida om skarv och skarvjakt. Till höger på sidan finner ni ansökningsblankett. Även överprövningsbeslutet från Naturvårdsverket återfinns på denna webbsida. http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx

  

David Bruun

Viltenheten
Arkivet.

Du är här:   Nyheter