Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Kalender
Försäkringar
MSC
Frågor och svar
KODEX
Chain of custody
Mer info & kontakt
Torsk
Nordhavsräka
Havskräfta
Siklöja
Länkar
Nyheter
Medlemsinfo
Kvotbörs
Tillfälliga kvotbyten
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Fiskerapport
Kontakt
Medlemsinfo

Logg


2017-07-20
Torsdag 20 juli 2017
2017-07-19
Onsdag 19 juli 2017
2017-07-18
Tisdag 18 juli 2017
2017-07-14
Avrundning av veckans arbete
2017-07-13
Möte i Demersal Working Group, NSAC, Edinburgh
2017-07-12
Möte med North Sea WG (EAPO) i Edinburgh
2017-07-11
Strukturstödsarbete m.m.
2017-07-10
Uppföljning av förra veckans arbete och planering av denna vecka
2017-07-07
Möte med företrädare för HKPO i Uddevalla
2017-07-06
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-07-05
Arbete med strukturstödsfrågor etc.
2017-07-04
Remissarbete
2017-07-03
Dataunderhållsarbete m.m.
2017-06-22
Avrundning av veckans arbeten
2017-06-21
Projektarbete
2017-06-20
Möte om tidningen Svensk Fisknäring
2017-06-19
Idag skriver vi remissyttranden
2017-06-16
Möte med HaV
2017-06-15
Planeringsmöten m.m.
2017-06-14
Fortsatta möten i NSAC idag
2017-06-13
Styrelsemöte med NSAC i Paris och möte med Landsbygdsnätverket i Stockholm
2017-06-12
Två möten i regi av GFA
2017-06-09
Möte med torskfiskare, Ösj, i Karlskrona och möte i Tanum om översiktsplan
2017-06-08
Analys av hummerremissen
2017-06-07
Arbete med internationella fiskefrågor
2017-06-05
SFPO:s ordf. Peter Ronelöv Olsson deltar vid Seafood Summit i Seattle den 5 - 7/6
2017-06-02
Möte i Stockholm om havs- och fiskeriprogrammet och samrådsmöte med HaV i Göteborg
2017-06-01
Idag möte om N2000 i Köpenhamn
2017-05-31
Sammanträde med Nordsjönämndens arbetsgrupp för Skagerrak & Kattegatt
2017-05-30
Idag arbetar vi med projektansökningar m.m.
2017-05-29
Idag planerar och förbereder vi denna veckans arbete
2017-05-24
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-05-23
Idag har vi möte ang. Nord Stream 2
2017-05-22
Idag är det stämma i SFR och Servicebolaget
2017-05-19
Idag sammanträder kommittéerna från tidig morgon och därefter möten på HaV
2017-05-18
Idag möte hos GFA
2017-05-17
En mötesfri arbetsdag med planering
2017-05-16
Idag har vi möte med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
2017-05-15
Idag förbereder vi veckans möten
2017-05-12
Möte med GFA och därefter sammanträde med AU
2017-05-11
Idag deltar vi vid Östersjönämndens generalförsamling och styrelsesammanträde
2017-05-10
Möte med Göteborgs universitet
2017-05-09
Idag skriver vi på en rapport till Jordbruksverket
2017-05-08
Idag planerar och förbereder vi veckans arbeten
2017-05-06
Idag träff med Öresundsfiskarna
2017-05-05
Möte om Brexit på Näringsdepartementet
2017-05-04
Idag jobbar vi med remissyttranden m.m.
2017-05-03
Dag 2 - möte med JoV:s referensgrupp för yrkesfiske
2017-05-02
Idag och imorgon möte med Jordbruksverkets referensgrupp för yrkesfiske i Jönköping
2017-04-27
Idag har vi styrelsesammanträde kl. 15.00
2017-04-26
Idag fortsatta förhandlingar EU-NOR
2017-04-25
Idag fortsatta förhandlingar i Skagen mellan EU-Norge samt PELAC i Dublin
2017-04-24
EU - Norge förhandlingar om räka i Skagen och NPWG i Dublin
2017-04-21
Idag två möten på HaV - om havsplanering och system.
2017-04-20
Idag är vi på seminarium om överlåtbara fiskerättigheter i Miljö- och jordbruksutskottets regi
2017-04-19
Idag möte i Nordsjönämndens demersala arbetsgrupp i Haag samt möte med riksdagsledamöter och lunchseminarium i riksdagen
2017-04-18
Samrådsmöte hos Transportstyrelsen om "routingåtgärder" i Kattegatt
2017-04-12
Idag planerar vi kommande veckas möten
2017-04-11
Möte med Landsbygdsnätverket, dag 2
2017-04-10
Idag är det möte med Landsbygdsnätverket
2017-04-07
Idag har vi möte i Pelagiska kustkommittén på fm och på em träffar vi HaV
2017-04-06
Idag biträder vi medlemmar i rättegångar där HaV är motpart
2017-04-05
Möte på Smögen om miljövänlig återvinning av fiskeredskap
2017-04-04
Idag planerar vi inför den ordinarie stämman den 28 april
2017-04-03
Idag arbetar vi vidare med de tankar som framkom vid stormötet för räkfiskare i fredags m.m.
2017-03-31
Idag är vi på stormöte med räkfiskare från SFPO (och HKPO, som bjudits in)
2017-03-30
Idag har vi möte med SLU
2017-03-29
Idag ser vi över serviceavgifterna för 2016 m.m. och sysslar med allehanda kontorsgöromål
2017-03-28
Förberedelsearbete
2017-03-27
Möte med DFPO
2017-03-24
Brexitmöte
2017-03-23
EAPO
2017-03-22
Möte i Bryssel
2017-03-21
NS2 och GFA
2017-03-20
NS2
2017-03-17
Samrådsmöte
2017-03-16
MSC revision
2017-03-15
Förberedelser
2017-03-14
Transportstyrelsen
2017-03-13
Tidningen
2017-03-10
Öckerö
2017-03-09
NSAC
2017-03-08
Torsk östra Östersjön
2017-03-07
Göteborgs Universitet
2017-03-06
Planeringsmöte
2017-03-03
Simrishamn
2017-03-02
Bryssel
2017-03-01
Förberedelser
2017-02-28
Pelagiska nämnden
2017-02-27
Bokslut
2017-02-24
Träslövsläge
2017-02-23
Kontrollmöte
2017-02-22
Hållbar energianvändning
2017-02-21
DFPO
2017-02-20
MSC möte
2017-02-17
Räkmöte
2017-02-16
Pelagikerna
2017-02-15
Remisser
2017-02-14
MSC
2017-02-13
Sammanställning
2017-02-10
Möten på Smögen
2017-02-09
Räk och lax
2017-02-08
Spårbarhetsmöte och NSAC
2017-02-07
Tidningsmöte
2017-02-06
Brexitmöte
2017-02-03
Möte med burfiskare
2017-02-02
STPO och SLU
2017-02-01
Årsrapport
2017-01-31
Pingers
2017-01-30
Passion för mat
2017-01-27
Fredag
2017-01-26
Nord Stream
2017-01-25
MSC utskick
2017-01-24
Brexit
2017-01-23
Hjärt-och lungräddning
2017-01-20
Mötesfredag
2017-01-19
Räkkommittén
2017-01-18
Stockholm
2017-01-17
Produktions-och saluföringsplan 2017
2017-01-16
Sammanställning
2017-01-13
Samråd på HaV
2017-01-12
GFA
2017-01-11
Stockholm
2017-01-10
MSC havskräfta
2017-01-09
Produktions-och saluföringsplan 2017
2016-12-23
God Jul
2016-12-22
MSC arbete - havskräfta
2016-12-21
Uppsummering
2016-12-20
Julbord
2016-12-19
Sammanställning
2016-12-16
Styrelsemöte
2016-12-15
BSAC
2016-12-14
Styrelsemöte
2016-12-13
Rättegång
2016-12-12
Utskick
2016-12-09
MSC utvärdering
2016-12-08
Köpenhamn
2016-12-07
DFPO
2016-12-06
HaV
2016-12-05
Planeringsmöte
2016-12-02
Riksdagsledamöter
2016-11-30
Bergen
2016-11-29
MSC arbete
2016-11-28
Förhandlingar
2016-11-25
Kommittémöte
2016-11-24
Försäkring
2016-11-23
Tidningsmöte
2016-11-22
Hummermöte
2016-11-21
Seminarium med 8 fjordar
2016-11-18
Remissvar
2016-11-17
Möte med fiskare som fiskar med passiva redskap
2016-11-16
Remissvar
2016-11-15
BSAC
2016-11-14
Maritima klustret
2016-11-11
Stockholms fiskauktion
2016-11-10
Förhandlingar
2016-11-09
Revision
2016-11-08
Förhandlingar
2016-11-07
Sammanställning
2016-11-04
Stormöten
2016-11-02
Symposium
2016-11-01
Stockholm
2016-10-31
Fiskekommunerna
2016-10-28
SFR
2016-10-26
Produktions- och saluföringsplan
2016-10-25
Brexitmöte
2016-10-24
Stormöten
2016-10-21
Remiss
2016-10-20
Jordbruksverket
2016-10-19
Havs- och vattenmiljörådet
2016-10-18
Remisser
2016-10-14
Styrelsemöte
2016-10-13
EDF
2016-10-12
Styrelsemöte
2016-10-10
MSC möte i Köpenhamn
2016-10-07
Fiskekommunerna
2016-10-06
Pelagiska nämnden
2016-10-05
MSC möte
2016-10-04
Dioxinmöte
2016-10-03
Sammanställning
2016-09-30
HaV
2016-09-29
Studiebesök
2016-09-28
General Assembly
2016-09-27
Executive Committee meeting
2016-09-26
Sammanställning
2016-09-23
Samrådsmöte
2016-09-22
MSC möte
2016-09-21
Förberedelser
2016-09-20
Brexit
2016-09-19
Sillmöte
2016-09-16
Systemmöte och pelagisk kustkommitté
2016-09-15
Näringsdepartementet
2016-09-14
Fördelningsmöte
2016-09-13
Jordbruksverket
2016-09-09
Systemarbete
2016-09-08
Nytt från EU
2016-09-07
Förhandlingar
2016-09-06
Utredning
2016-09-05
Invigning av SWEMARC
2016-09-02
Räkseminarium
2016-09-01
Skagerack och Kattegatt arbetsgrupp
2016-08-31
Möte med DFPO
2016-08-29
Förberedelser
2016-08-27
Fiskarens marknad
2016-08-26
Systemmöte
2016-08-25
Förberedelser
2016-08-24
SFR möte
2016-08-23
Provfiske
2016-08-22
Sjömatsfrämjandet och utbildningscentrum
2016-08-19
Planeringsdag
2016-08-18
Möte med partirepresentanter
2016-08-16
Förslag Östersjön
2016-08-15
Fisketur
2016-07-27
Östersjömöte
2016-07-26
Dagens eko
2016-07-22
Radio om nedskräpning
2016-07-18
MSC möte
2016-07-15
Östersjömöte
2016-07-14
NSAC möte
2016-07-13
Skottland - IIFET conference
2016-07-11
Ministermöte
2016-07-08
Almedalen
2016-07-07
Sammanställning och förberedelser
2016-07-05
Fördelningsprojektet
2016-07-04
Förberedelser
2016-06-30
Produktions-och saluföringsplan
2016-06-29
Tidningsarbete
2016-06-28
Möte om internationella arbetet
2016-06-27
Ansökningar
2016-06-22
Remisser
2016-06-21
Tidningsmöte
2016-06-20
SFR möte
2016-06-17
Stämma
2016-06-16
Besök av Edgars Goldmanis
2016-06-14
Förhandlingar
2016-06-10
Möte på Hav
2016-06-09
NSAC möte
2016-06-08
Förberedelser
2016-06-07
Uppföljning
2016-06-03
Möte på SLU
2016-06-02
Riksdagsledamöter
2016-06-01
Bergen
2016-05-31
Förberedelser
2016-05-30
Utskick
2016-05-27
Styrelsemöte
2016-05-26
Styrelsemöte och stämma
2016-05-25
Havforum dag två
2016-05-24
Havs och vattenforum
2016-05-23
Fiskbranschens årsmöte
2016-05-20
En fredag på HaV
2016-05-19
SEB
2016-05-18
Revision av havskräfta
2016-05-17
Produktions-och saluföringsplan
2016-05-16
Provsmakning
2016-05-13
Danmark och HaV
2016-05-12
Remisshantering
2016-05-11
Översättning
2016-05-10
Tidningsmöte
2016-05-09
Stämma
2016-05-04
Intensiv tisdag
2016-05-03
Lansering
2016-05-02
Räkmöte
2016-04-29
SFR stämma
2016-04-28
SFR stämma
2016-04-27
Havs- och vattenmiljörådet
2016-04-26
Artiklar och skrivelser
2016-04-25
Swedish Maritime Day
2016-04-22
En till fredag på Hav
2016-04-21
Tidningsmöte med mera
2016-04-20
Pelagiska AC
2016-04-19
Förberedelser
2016-04-18
Skagerack och Kattegatt working group
2016-04-15
Systemmöte
2016-04-14
Förberedelser
2016-04-13
Bergen
2016-04-12
NSAC möte
2016-04-11
Förberedelser
2016-04-08
Möte på näringsdepartementet och SPFs årsstämma
2016-04-07
Grattis!
2016-04-07
SFR styrelsen
2016-04-06
Tvärsektoriellt möte om havsplanering
2016-04-05
TFA
2016-04-04
GFA
2016-04-01
Möte med grossisterna
2016-03-31
Diskussioner om humankonsumption
2016-03-30
Årlig revision av MSC-certifiering av kräfta
2016-03-23
Möte med kommuner och länsstyrelser
2016-03-22
Revision av MSC-certifieringen på havskräfta
2016-03-21
Länsstyrelser och universitet
2016-03-18
Fredag
2016-03-17
Östersjön
2016-03-16
Sjöfolksdirektivets nya lagförslag
2016-03-16
Haverikommissionen & UD
2016-03-15
MSCs årsmöte
2016-03-12
Årsmöte med malmöhus läns fiskeförening
2016-03-11
Samrådsmöte på hav om Östersjön
2016-03-11
Flundra i Östersjön
2016-03-10
NSAC möte i Stockholm
2016-03-09
Holländska POn
2016-03-08
Möte på miljödepartementet
2016-03-07
Stockholm
2016-03-04
En heldag på hav
2016-03-03
Årlig revision av MSC certifikat
2016-03-02
Möte med STPO
2016-03-01
Remisser och försäkringar
2016-02-29
Tack!
2016-02-25
Förberedelser
2016-02-24
Öppet hus
2016-02-23
Blankett för infiskning
2016-02-22
MSC märkning av torsken
2016-02-18
MSC infoträff
2016-02-18
Möte med Östersjökommittén
2016-02-17
Skottland
2016-02-16
Ansökan inne till jordbruksverket
2016-02-15
Möte på näringsdepartementet
2016-02-12
Möte på HaV om systemprocessen
2016-02-10
Välkommen Marika
2016-02-09
AC möte i Köpenhamn
2016-02-08
MSC infoträff
2016-02-05
Samrådsmöte på hav
2016-02-04
Förberedelser inför MSC infomöte
2016-02-02
Internationella förhandlingar
2016-02-01
p4 väst
2016-01-29
Torsk workshop
2016-01-28
ICES möten 2016
2016-01-26
Distanskurs i bokföring
2016-01-25
Nya möbler
2016-01-22
Burkade småkräftor
2016-01-22
Frukostmöte
2016-01-21
Ordföranden i Bryssel
2016-01-19
Möte med Östersjökommitten
2016-01-18
Nya lokaler
Du är här:   Nyheter