Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Rapporter
Presentationer
Kontakt

Värden i svenskt yrkesfiske

Staffan Waldo och Ida Lovén, AgriFood Economics Centre

 

Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän - en intervjustudie 2019

Projektgrupp Hållbart Fiske: Carl Dahlberg, Erland Lundqvist och Ulla Olsson 
Fiskekommunerna / Tillväxt Bohuslän / Samförvaltning Norra Bohuslän 
Bakgrund: Intervjustudien har i möjligaste mån valt att intervjua de yrkesfiskare som var med i den tidigare studien från 2012/2013.
Anledningen till att samma yrkesfiskare deltar i båda studierna är att beskriva dagens situation och samtidigt kunna jämföra och mäta eventuella förändringar.


 

Rapporter 1
Rapporter 2
Rapporter 3

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer