Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Rapporter

Värden i svenskt yrkesfiske

Författare: Staffan Waldo och Ida Lovén, AgriFood Economics Centre / SLU

Bakgrund: Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket vill medverka till att öka kunskapen om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske för att våra politiker och tjänstemän på myndigheterna ska kunna fatta väl informerade beslut. Som ett första steg i detta arbete har vi bett AgriFood att ta fram en rapport som beskriver de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med och den kunskap som finns om dessa, samt identifierar existerande kunskapsluckor, dvs en kartläggning av kunskapsläget.
 

Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän - en intervjustudie 2019

Projektgrupp Hållbart Fiske: Carl Dahlberg, Erland Lundqvist och Ulla Olsson 
Fiskekommunerna / Tillväxt Bohuslän / Samförvaltning Norra Bohuslän 

Bakgrund: Intervjustudien har i möjligaste mån valt att intervjua de yrkesfiskare som var med i den tidigare studien från 2012/2013.
Anledningen till att samma yrkesfiskare deltar i båda studierna är att beskriva dagens situation och samtidigt kunna jämföra och mäta eventuella förändringar.Hur mår den svenska Yrkesfiskaren?

En enkätundersökning om fiskelicensinnehavare 2019

I denna rapport redovisas hur yrkesfiskare i dagens Sverige utövar sitt yrke, vilka utmaningar de möter, vilka frågor och problemområden de vill lyfta fram, och i vilken grad de är medlemmar i Sveriges erkända producentorganisationer (PO). För att undersöka dessa frågor har forskare vid Göteborgs universitet (GU), i samarbete med Marint centrum i Simrishamn, genomfört en enkätundersökning riktad mot 835 fiskelicensinnehavare i Sverige. Rapporten baseras på 351 respondenter, motsvarande 42% av alla fiskelicensinnehavare.
Författare: MARIS BOYD GILLETTE, MILENA ARIAS SCHREIBER, VESA TSCHERNIJ, MADELEINE LUNDIN, SEBASTIAN LINKE OCH NATHAN SIEGRIST
Studien finansierades av FORMAS

 

Rapporter 1
Rapporter 2
Rapporter 3

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer