Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Räkrister att låna!!

SFPO fick i november 2016 ett projektstöd från Världsnaturfonden WWF för att köpa in två art- och storleksselekterande ”Norden-rist” (ett lite större och ett lite mindre) för utlån till sina medlemmar. Är du intresserad av att låna något av dem så kontakta oss eller FF Norden!

Risten har visat väldigt bra resultat i bortsortering av lus och småräka med fortsatt god fångst av kokräka. SLU:s preliminära utvärdering av risten visar att mellan 20-35% av råräkan och 30-60% av ”lusen” (den allra minsta räkstorleken) sorteras bort vid en spjälbredd i den nedre delen av risten på ca 9-10 mm, utan någon märkbar minskning i mängden kokräka. ´

Många har redan valt att köpa in egna rist, en utveckling som vi hoppas fortsätter.

 

Schematisk ritning över trål med rist (källa: SLU). Risten har två delar med en smalare spaltbredd nedtill (våra rister har 10 mm) och en större spaltbredd upptill. Eventuell fisk leds ut uppåt. Vid försök för utvärdering av risten har en uppsamlingspåse med liten maska använts av forskarna (COV, streckad linje) bakom den smalare delen av risten för att mäta hur mycket räka som sorteras bort och hur stora dessa är. När risten används kommersiellt har man ingen uppsamlingspåse bakom denna del av risten utan den leder ut småräkan utanför trålen. Maskstorleken i trålen är 47 mm.

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer