Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

       Draggningsprojekt för renare hav.

Problemet med marint skräp, inkluderande förlorade fiskeredskap, har orsakats under många år och problemets omfattning är stor.  SFPO värdesätter mycket möjligheten att i projektform få vara med och åtgärda problemet.  Särskilt välkomnas det mot bakgrund av förutsättningarna för Östersjöfisket till följd av miljösituationen.

 

Behovet av att förbättra miljösituationen i Östersjön är således stort.  SFPO-medlemmar har deltagit i projektet med sina erfarenheter och de har genom projektet införskaffat sig ytterligare erfarenheter som är värdefulla för framtida dylika projekt.  Utrustning och vilja finns för detta. Viss draggningsutrustning fanns sedan tidigare hos vissa av de deltagande SFPO-medlemmarna vilket har hållit ner kostnaderna för inköp.

 

SFPO har arrangerat möten i hur och var draggningen ska utföras och alla deltagande har aktivt deltagit vid dessa tillfällen.  Syftet med mötena var primärt att säkerställa ett effektivt projektgenomförande på en uniformt vis.  SFPO har i projektets genomförande strävat efter att dragga så stora områden som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

SFPO har på ett gott sätt samarbetat med Fiskareföreningen Norden (Smögen) och dess samarbetspartner Båtskroten (Stockholm).  De har säkerställt en professionell hantering av det marina skräp som projektet har resulterat i.  De har skött logistiken (transport och destruering) på ett miljösmart sätt.

 

SFPO anser, att vi genom projektets genomförande på det sätt som detsamma har genomförts, bidragit till en bättre havsmiljö samt försök till att säkerställa den biologiska mångfalden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer