Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

LIT - Low impact trawling

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har i samarbete med SLU fått stöd från Havs- och vattenmyndigheten för ett projekt att utveckla bottentrålning med ”flygande” tråldörrar med minimal bottenpåverkan.

”Vi tycker att det här är helt rätt väg att gå och är glada att ha fått med oss SLU och HaV för att kunna genomföra det här projektet. Rätt fungerande kommer LIT både ge minskad påverkan på botten och dessutom en rejält minskad bränsleförbrukning utan att vi förlorar någon fisk” säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares Producentorganisation SFPO och ansvarig för projektet tillsammans med Hans Nilsson på SLU.

De "flygande" tråldörrarna från Thyborön och trålen på väg ned

Målsättningen med projektet är att lyfta de specialutformade tråldörrarna från botten utan att det negativt påverkar fiskfångsten. Genom att övervaka trålens och tråldörrarnas positioner i förhållande till botten i realtid kan deras relativa djup justeras för bästa möjliga positionering av trålen i vattnet. De tyngder som ändå behövs för att tynga ned svepen och underkanten på trålen integreras i vajrar och linor så att inga extra tyngder ska behövas som påverkar botten.

 

Trålens och tråldörrarnas position kan övervakas och justeras i realtid.

När tråldörrarna lyfts och vatten strömmar igenom dem minskar inte bara bottenpåverkan och upprörningen av sediment utan även vattenmotståndet, vilket i de första försöken har inneburit en bränslebesparing på upp till hela 30%. Det finns alltså potential för stora samtidiga miljövinster genom projektet.

De första försöken under sommaren 2018 har genomförts på en mindre trålare i Kosterfjorden. Nästa steg är att utöka försöken till lite större räkfartyg, samt till kräft- och fiskfisket i Västerhavet. Utformning för dubbeltrål ska också utarbetas. Därefter är planen att testa systemet i Östersjötrålfisket.

 

Glada provfiskare i Kosterfjorden, på LL9 Svartskär.

 

I september var vi i Hirtshals flumetank och testade olika kombinationer och inställningar för LIT i räktrål och dubbelkräfttrål. SFPO, SLU, FF Norden och några intresserade medlemsfiskare deltog i en mycket lärorik och givande dag.

 

Under början av 2019 har framgångsrikt försöksfiske skett med de isländska EKKO-doors på LL 9 Svartskär. Man är mycket nöjd med resultaten, som faktiskt är snäppet bättre än vad som nåddes med Thyborön-lämmarna.

Skepparen Niklas Hallberg berättar att ”Vi svängde nästan rätt tillbaka med slacka virar och hade inga problem, lämmarna höll sitt avstånd till bottnen och de var väldigt lättjusterade och stabila”.

SFPO:s ordförande och projektledare Peter Ronelöv Olsson säger "Vi är mycket nöjda med resultaten så här långt!"

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer