Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Småskalig snurrevad i Östersjön

Snurrevad kan vara ett alternativ till garnfiske för att komma ifrån sälproblematiken

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har fått ett stöd från Jordbruksverket och HaV genom Europeiska Havs- och Fiskerifonden för ett projekt som ska utveckla sälfria fiskealternativ för det kustnära och småskaliga fisket i Östersjön. 

”Vi är oerhört glada över att Jordbruksverket och HaV vill satsa på det här projektet. Det kan ge en möjlighet för fiskare som idag får sin fångst uppäten av sälar att ställa om till en annan form av fiske.” säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation SFPO och ansvarig för projektet.

Det småskaliga kustfisket i Östersjön med garn har enorma problem med att sälen tar fångsten direkt ur garnen. Vissa fiskare kommer bara iland med halva fiskar, där sälen ätit den andra halvan. Problemen blir bara allt värre med åren.

En bild som visar vatten, utomhus, himmel, strand

Beskrivning genererad med mycket hög exakthet

Sälskadad torsk. Foto Peter Ljungberg, SLU.

 

Målsättningen med detta projekt är att utveckla ett småskaligt snurrevadsfiske i första hand för torsk i Östersjön. Snurrevaden är ett traditionellt redskap utan bottenpåverkan och med stor potential. Då redskapet inte ligger kvar i vattnet lång tid finns inte möjlighet för sälen att stjäla fisk ur det och fångsten blir av hög kvalitet. Målet är ett ekonomiskt bärkraftigt torskfiske.

”I projektet kommer vi bland annat att studera det kustnära snurrevadsfisket i Norge som utvecklats till ett modernt och lönsamt småskaligt kust- och fjordfiske.” säger Peter Ronelöv Olsson.

Projektet kommer också att välja ut några intresserade fiskare med lämpliga garnbåtar. Dessa kommer att utrustas och byggas om för ett pilotprojekt syftar till att utveckla och pröva ut lämpliga snurrevadsmodeller som är anpassade för Östersjöns förhållanden.

Projektet kan öppna dörren för att använda snurrevad till andra fiskslag och i fler kustområden med liknande sälproblematik. Projektet kommer att genomföras i samarbete med SLU:s projekt ”Sälar och fiske”.

Projektet är just nu i en fas av inköp och utprovning av material och vi beräknar kunna börja fiska i projektet under hösten 2018.

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer