Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Krabbtaska ska få högre värde i nytt projekt

Chalmers (avdelningen för Livsmedelsvetenskap) har tillsammans med bland annat Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO), RISE och Sveriges Västkustfiskares Centralförbund (SVC) fått stöd från Europeiska Havs och fiskerifonden (EHFF) för ett projekt med syftet att höja värdet på krabbtaska från svenska västkusten.

- Det är väldigt roligt att dra igång det här projektet, säger Malin Skog (tidigare SFPO, numera oberoende marin konsult) som agerar administrativ projektledare. Vi har en spännande projektgrupp med fiskare, forskare, en kock och beredningsindustri som alla bidrar med olika former av kunskap och erfarenhet.

Krabbtaskan fiskas kustnära av småskaliga fiskare längs Västra Götaland och Halland, och beståndet är stort. Dock är krabban under stora delar av året mager, dvs inte ”fullmatad”, och den har därför lågt försäljningsvärde.

Syftet med projektet är att undersöka om det finns krabbor av bättre kvalitet på större djup än de annars fiskas, att studera miljöpåverkan av fisket, att med olika tekniker separera fram krabbköttet från "dåligt matade" krabbor från skalet till nya krabbingredienser, samt att ta fram möjliga slutprodukter som skulle kunna ge ett kommersiellt värde även till "dåligt matad”, dvs mager, krabba. Detta projekt ligger verkligen helt rätt i tiden, då vi befinner oss mitt inne i ett ”proteinskifte”. Konsumenter vill idag utifrån många skäl hitta nya hållbara alternativa proteinkällor som kan ersätta rött kött. Man behöver dock inte alltid tänka att detta skifte är från röda till gröna proteiner, det kan lika gärna vara ett skifte till hållbara blå proteiner. I krabban finns dessutom en lång rad andra värdefulla näringsämnen, inte minst marint omega-3.

- Det blir en blandning av högteknologi och mer basala mekaniska processer och vi ser både utmaningar och möjligheter med att anpassa våra metoder för att fungera för krabbtaskan, säger Ingrid Undeland, professor i Livsmedelsvetenskap på Chalmers och formell projektägare.

Mer information om projektet kommer allt eftersom det pågår.

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer