Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Information om spårbarhet till leverantörer av krabbklor och andra förstahandsmottagare - Läs mer här!

Tiden flyger iväg och nu går 2018 snabbt mot sitt slut. Jag vill önska alla medlemmar med familjer, alla fiskets vänner och samarbetspartners samt alla som på ett eller annat sätt arbetar med fiskefrågor en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2019!

Det är min förhoppning om att vi tillsammans kan göra 2019 till ett minst lika bra år som 2018.

Havs- och vattenmyndigheten remitterade nyligen sitt förslag på mindre anpassningar i det demersala systemet. I remissen skriver myndigheten att man under 2019 avser utreda principiella frågor. Havs- och vattenmyndigheten har sagt att man kommer att föreslå ett system med permanenta överföringar som träder i kraft den 1 januari 2020. Vi ser fram emot arbetet.  

SFPO har nyligen påbörjat ett arbete för att kunna presentera en fungerande kvotbörs. Vi är många som ser detta behov och vår avsikt är att kunna presentera en lösning som möter alla tänkbara behov. Vi siktar på att ha en kvotbörs klar tidigt under nästa år. Den kommer att förenkla fiskarens vardag och kommer att ligga i Sveriges Fiskares Service AB, en neutral plattform med många ägare.

Under 2018 köpte SFPO tjänsten Ebba, som är ett användarvänligt och effektivt system för underhåll, säkerhetsarbete och egenkontroll. Med hjälp av Ebba kan SFPO:s medlemmar så enkelt som möjligt hantera den egenkontroll och det underhåll som krävs i reglerna för nationell sjöfart. Under början av 2019 kommer utbildningstillfällen att anordnas för SFPO-medlemmar – varmt välkomna!

Kansliet tar nu några dagars ledighet och vi hoppas att ni alla får en välförtjänt ledighet – God Jul och Gott Nytt 2019!

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande SFPO

 

Nyheter
Tisdag, 15 januari 2019
Sportfiskare vill att fler ska få jaga skarv
Måndag, 14 januari 2019
Kontainrar med farligt gods i havet – kan vara på väg mot Västkusten
Måndag, 14 januari 2019
Four men arrested at Lisbon airport for attempting to smuggle €700,000 of live baby eels to Asia
Måndag, 14 januari 2019
Theresa May says blocking Brexit is now the 'more likely' outcome if her deal fails
Måndag, 14 januari 2019
Fiskerikonferanse – økt verdiskapning og flere arbeidsplasser
Måndag, 14 januari 2019
Man döms för olagligt fiske
Måndag, 14 januari 2019
SFPO medarrangör i seminarium om sälförvaltning 1 mars i Luleå - välkomna!
Fredag, 11 januari 2019
SFPO remissyttrande: Förslag till nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg (TSF 2016-67)

Logg
Tisdag, 15 januari 2019
Idag jobbar vi med bland annat medlemsservice och rapportskrivning
Måndag, 14 januari 2019
Under måndagen jobbar vi med rapportskrivning och administration
Fredag, 11 januari 2019
Idag har vi möte med HaV om bland annat tillstånd och på eftermiddagen utbildning i EBBA för våra medlemmar i Fiskets hus
Torsdag, 10 januari 2019
Under torsdagen jobar vi med planering och har möte med Söderberg & Partner.
Onsdag, 9 januari 2019
Idag har vi möten med Leader Bohuslän samt uppstart av ett krabbprojekt finansierat av EHFF.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Måndag, 14 januari 2019
SFPO medarrangör i seminarium om sälförvaltning 1 mars i Luleå
Onsdag, 9 januari 2019
Viktig information från Göteborgs Fiskauktion till dig som byter båt
Tisdag, 8 januari 2019
Enkät om landningsskyldigheten till fiskare (engelska)
Måndag, 7 januari 2019
Nord Stream 2 activities in January 2019 - notification to fishermen
Hav: Nytt om fiskeregler
Fredag, 21 december 2018
Fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten och kustkvoter inom demersalt fiske år 2019
Onsdag, 19 december 2018
2019 års fiskekvoter klara
Onsdag, 19 december 2018
Information om fiske från och med 1 januari 2019
Tisdag, 18 december 2018
Uppdatering om HaV:s arbete med ny e-loggbok

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer