Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

 
Storebror ser dig och vill se ännu mer av dig som är yrkesfiskare

Svenskt och europeiskt yrkesfiske är väldigt reglerat och kontrollerat. Elektroniska loggböcker, satellitövervakning, kontroller till havs och vid landningar samt administrativa kontroller med mycket mera, är yrkesfiskarens vardag. Reglerings- och kontrollivern verkar dock inte ha några gränser.

I juli 2019 beslutade regeringen uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att föreslå hur försök med kameraövervakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin anser att det behövs en skärpt och mer effektiv kontroll.

På EU-nivå fortsätter arbetet med en revision av kontrollförordningen. Fiskeripolitiken är en exklusiv gemenskapskompetens och redan av denna anledning borde man bara fokusera på arbetet inom EU, men icke.

I november 2019 efterfrågade HaV skriftligen synpunkter i anledning av sitt fullgörande av regeringsuppdraget. SFPO framförde bland annat synpunkterna nedan:

● Man bör inte nationellt springa före arbetet med en ny kontrollförordning på EU-nivå.

● Kameraövervakning av fiskefartyg, som är oetiskt och integritetskränkande, är inte samhällsekonomiskt befogat.

● Vad gäller integritetsskäl hänvisas till situationen i Norge, där man just av den anledningen inte har någon kameraövervakning av fiskefartyg, trots att man sedan länge har en landningsskyldighet.

● Erfarenheter visar att om man ska ha kameraövervakning måste man revidera hela den gemensamma fiskeripolitiken.

● Det är en falsk tro att total övervakning skapar regelefterlevnad, den största garanten för regelefterlevnad är en förståelse för varför politiken är utformad som den är.

HaV redovisade strax innan jul uppdraget. Myndighetens utgångspunkt är att deltagande i försöket ska baseras på frivillighet. Man pekar på att kamerasystem kan förbättra kontrollen av fisket generellt och att metoden kan användas för datainsamling.

HKPO har inte ingett några synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten. Den pelagiska PO:n skriver i sitt svar till HaV att de ”givetvis (ska) vara behjälpliga även om det av många anses vara integritetskränkande”.

I vårt grannland Danmark avser regeringen införa kameraövervakning av fisket efter havskräfta i Kattegatt för att få bättre kunskap om torsksituationen. Från danskt fiskes sida är man starkt kritisk och menar man att kameraövervakning är ett onödigt misstänkliggörande av fisket och att kameraövervakning inte kommer att leda till någon bättre torsksituation.

Svenskt yrkesfiske är genomreglerat och världsledande i selektion, hållbarhet och kvalitet. Härtill är kontrollen i det närmaste total, men tydligen inte så total att man inte kan se ett behov av kameraövervakning. En kameraövervakning som för tankarna i riktning mot den politik man förde i forna DDR. Vem vill alltid vara övervakad?

För övrigt hade HaV missat att inkludera SFPO:s synpunkter i uppdragsredovisningen till Regeringskansliet. Efter påtalande av denna brist är nu det felet åtgärdat.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
 

Länk till nyhetsinslag Sveriges Radio om kameraövervakningsfrågan

Länk till TV4 nyhetsinslag om förlaget

 

Nyheter
Fredag, 21 februari 2020
Regering utser nationell samordnare för Agenda 2030 och de globla målen för hållbar utveckling
Fredag, 21 februari 2020
Östersjölax på tallriken fortfarande en hälsofara
Fredag, 21 februari 2020
Fiskar kan känna med sina vänner
Fredag, 21 februari 2020
Så minns Simrishamnsborna fiskeparadiset
Torsdag, 20 februari 2020
Fiskeföretagaren Simirishamn: Kommer behöva säga upp anställda
Torsdag, 20 februari 2020
Dramatisk minskning av yrkesfiskare i Skåne – halvering på 20 år
Torsdag, 20 februari 2020
Europeisk Ål: Utvärdering av EU´s skydds och åthämtningsplan ett decennium senare
Onsdag, 19 februari 2020
Varje år ska 1 000 skarvar skjutas i Roxen

Logg
Fredag, 21 februari 2020
Besök av Landsbygdsnätverket (Fiske och vattenbruk)
Torsdag, 20 februari 2020
Möte Norrlands Kustfiske (Luleå), strategiskt policy- och nyhetsarbete
Onsdag, 19 februari 2020
Norrlandskustfiske - möte Luleå, Smoltkompensationsseminarium Stockholm. Information och påverkan.
Tisdag, 18 februari 2020
Möte i riksdagen och politisk arbete.
Måndag, 17 februari 2020
Förberedelse politikermöte och seminarium

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Tisdag, 18 februari 2020
SFPO i skrivelse till HaV angående trollingfiske efter lax och sporfiske torsk
Måndag, 17 februari 2020
EU: Fastställande av fiskemöjligheterna 2020
Onsdag, 12 februari 2020
SFPO yttrande till Trafikverket om ändrade öppettider Falsterbokanalen
Onsdag, 12 februari 2020
SFPO yttrande till Naturvårdsverket angående jakt och jakttider del 1
Hav: Nytt om fiskeregler
Tisdag, 18 februari 2020
Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Måndag, 17 februari 2020
Ansök om tillstånd att använda radiosändare i god tid
Tisdag, 4 februari 2020
Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar
Måndag, 27 januari 2020
Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer