Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

EBBA - EgenBåtBesiktningsApplikation för våra medlemmar!

SFPO har ingått avtal med CJJ Marine Tech AB om tjänsten EBBA - EgenBåtBesiktningsApplikation. Tjänsten är gratis för våra medlemmar och kommer förhoppningsvis underlätta att följa Transportstyrelsens nya regler och självkontroll av fartyg! Läs mer här!

Angående e-postadresser till SFPO

Domänen ”yrkesfiskarna” kommer inom kort att stängas ned. Det innebär att det då inte längre kommer att vara möjligt att skicka e-post till SFPO-medarbetare med adress @yrkesfiskarna.se utan det är adresserna @sfpo.se som gäller.

 

När lögnerna sprids även till skolbarn är det högt vatten!

Att BalticSea2020 sprider osanningar om yrkesfisket torde vara väl känt för alla som har lite vetande om modernt yrkesfiske, se exempelvis http://fiske.zaramis.se/2018/.

Det har till och med gått så långt att de sprider rena lögner till skolbarn och då är det högt vatten.

BalticSea2020 tillhandahåller gratis skolmaterial via sin hemsida och där kan skolorna få tillgång till filmer, lärarhandledningar och elevexemplar. I den första av fem filmer kungör man att filmen ”granskar ett systematiskt och medvetet utrotande av Östersjöns mest värdefulla art. När den sista torsken är död finns bara förlorare.”

Denna film handlar bland annat om olagligt fiske (vilket framförallt är polskt garnfiske) och om dumpning (utkast) av fisk på grund av ett icke-fungerande kvotsystem. Men detta beskriver inte dagens situation. Dumpning/utkast av fisk är numera förbjudet och kvotsystemet ändrat så att ingen tvingas kasta ut fisk när de inte längre har någon kvot.

Filmen förmedlar därmed en totalt felaktig och förljugen bild av hur fisket ser ut och är knappast lämplig som skolmaterial.

På hemsidan går det vidare läsa att ”skolpaketet har distribuerats i mer än 40 000 exemplar i Sverige och Finland och totalt bedöms mer än 500 000 elever ha arbetat med skolmaterialet”. För att förstå det allvarliga med spridandet av BalticSea2020:s skolmaterial och dess osanningar är det bara att läsa ICES rådgivning eller studera Europeiska kommissionens förslag till beslut om Östersjökvoter för 2019.

BalticSea2020 kampanjar också aktivt för att stoppa bottentrålningen i Östersjön för att rädda Östersjötorsken. Detta görs trots att de måste veta att målet – en bättre Östersjötorsksituation – inte är något som kan nås genom en sådan åtgärd, att förbjuda bottentrålning.

I Sverige har vi både ett Skolverk och en Skolinspektion med nationellt ansvar för bl.a. tillsyn av undervisningens kvalitet. Om informationen på BalticSea2020:s hemsida anger korrekt information om hur många som har arbetat med deras spridda material – mer än en halv miljon elever – så är det hög tid att någon agerar, för det kan väl inte vara rätt att en organisation som sprider osanningar och helt uppenbarligen har en allvarlig aversion mot trålfiske ska få lov att sprida lögner om en av Sveriges basnäringar?

Det är tyvärr också så att en stor del av den svenska journalistkåren har sympatier för den typ av argumentation som BalticSea2020 använder sig av. Därför förmedlar dessa journalister glatt och okritiskt lögnerna från BalticSea2020 som sanningar. Det är ett stort problem när media i sin roll som den tredje statsmakten arbetar på detta sätt. Därigenom blir effekten att allmänheten vilseleds.

Orsakerna till den bekymmersamma situationen för Östersjötorsken är inte bottentrålning utan andra och större saker, framförallt övergödning och syrebrist – dvs. miljöproblem! Om inget görs åt de förhärskande miljöproblemen kommer problemen i Östersjön att accelerera vilket riskerar att få förödande konsekvenser för Östersjön i framtiden.

Detta är problemen som i första hand måste åtgärdas, inte fisket. Fisket är inte boven utan snarare ett av offren i sammanhanget.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande SFPO

Nyheter
Torsdag, 15 november 2018
Sæl-møde for fiskerne på Bornholm
Torsdag, 15 november 2018
Fiskeriforening: Vigtigt for dansk fiskeri med brexitaftale
Torsdag, 15 november 2018
Nu vill forskare på SLU att skarvförvaltningsplanen uppdateras
Onsdag, 14 november 2018
Framgångsrikt samarbete mellan fiskare och forskare
Onsdag, 14 november 2018
Jeppe Høst begriper inte hur det svenska fisket fungerar
Onsdag, 14 november 2018
Negativt och nostalgiskt av Sara Hornborg om Östersjön
Onsdag, 14 november 2018
EU-stopp för fiske av julbordets klassiker – ål
Onsdag, 14 november 2018
Historisk fangst ved Jan Mayen: Kom i land med fiskefangster verdt 12 millioner kroner

Logg
Torsdag, 15 november 2018
Torsdag och fredag deltar SFPO i konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn. Under torsdagen deltar vi också i ett möte om Baltic Pipe.
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/kalender/kalenderaktiviteter/konferensenostersjofiske2020.5.563019b71642b2ff18e77411.html
Onsdag, 14 november 2018
Under tisdag och onsdag deltar SFPO i möte med Övervakningskommitten för Havs och fiskerifonden (EHFF)
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/havsochfiskeriprogrammet20142020/overvakningskommitten.4.724b0a8b148f52338a34511.html
Tisdag, 13 november 2018
Tisdag till fredag deltar SFPO i NEAFC-möte (North east Atlantic fisheries commission) i London.
https://www.neafc.org/
Måndag, 12 november 2018
Under måndagen jobbar vi bland annat med remisser och vår produktions- och saluföringsplan.
Fredag, 9 november 2018
Idag håller vi möte om ål och ålfiske med medlemmar samt företrädare för HaV och Jordbruksverket. Vi jobbar också med styrelseuppdrag i Stockholm.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Onsdag, 24 oktober 2018
EgenBåtBesiktningsApplikation - avtal för våra medlemmar
Måndag, 22 oktober 2018
Infiskningskrav i demersala systemet
Torsdag, 18 oktober 2018
Den 9/11 håller vi ett ålmöte med myndigheter på Fiskets Hus. Ålfiskande medlemmar är välkomna! Agenda nedan.
Fredag, 12 oktober 2018
"Ebba" - medlemsstöd för egenkontroll av fartyg
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 7 november 2018
Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten och Koster
Tisdag, 6 november 2018
Vad tycker du om rapporteringen av fångstuppgifter?
Onsdag, 31 oktober 2018
Systemunderhåll på E-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Måndag, 29 oktober 2018
Överföring av 100 ton torsk i västra Östersjön till trålfisket

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer