Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

SFPO önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

SFPO:s ordinarie föreningsstämma

SFPO avhöll sin ordinarie föreningsstämma den 14 juni. Vid stämman närvarade medlemmar och ett antal inbjudna gäster. Efter ordföranden Peter Ronelöv Olssons inledningsanförande valde stämman att låta sig ledas av Roger Skymne, som fullgjorde ordförandeuppgiften mycket väl.

Efter att stämman konstaterat att den sammankallats på korrekt sätt genomgicks styrelsens redovisningshandlingar och resultat- och balansräkningarna fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och därmed var den första formella delen av stämman avklarad.

Kristina Yngwe (C), ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott talade härefter till stämman under rubriken ”Aktuellt i fiskeripolitiken” och som alltid var det mycket som är aktuellt. Anförandet var mycket uppskattat och många log igenkännande när hon talade om problemet med tjänstemän vid myndigheter som har egna agendor.

Härefter fortsatta den formella delen av stämman. En ny styrelse valdes, densamma är nu som följer: ordförande Peter Ronelöv Olsson, vice ordförande Tore Johnsson och ledamöterna Andreas Ganefjord, Peter Hagberg, Sterner Lundgren, Kristian Nilsson, Lars-Johan Olsson, Lars Johansson, Mats Johansson, Curt Larsson och Teija Aho. Samtliga förutom Teija Aho var omval och ett tack till de två som nu har lämnat styrelsearbetet: Benny Karlsson och Stefan Westerberg.

Vad gäller SFPO:s kommittéer omvaldes samtliga förutom vad gäller Räkkommittén. Det innebär att ordförande/vice ordförande i kommittéerna är som följer: Östersjön – Tore Johnsson/Teija Aho, passiva redskap, Västerhavet – Curt Larsson och Martin Zackrisson och Fisk och kräfta – Sterner Lundgren och Peter Ronelöv Olsson.

Platsen som ordförande i Räkkommittén är vakant och kommitténs nyvalde vice ordförande är Nicklas Hallberg.

En nygammal valberedning valdes – Roger Skymne (ordförande/sammankallande), Rune Wikström och nyval av Bo Landén.

Revisorerna omvaldes och beslut fattades om nya moderniserade stadgar, finns att läsa på annan plats på hemsidan. I fråga om avgifter sänktes minimiavgiften från 2 000 kr till 500 kr.

Har du som medlem frågor om stämman så kontakta kansliet.

Vi önskar alla läsare en trevlig sommar!

Nyheter
Måndag, 15 juli 2019
Danskt ålstopp från december till februari
Måndag, 15 juli 2019
”Regeringen måste agera för Östersjön”
Fredag, 12 juli 2019
Fiskare: Sälen river sönder näten och skingrar fisken
Fredag, 12 juli 2019
Pengar från EU till Byxelkroks hamn
Fredag, 12 juli 2019
Parliament’s committees elect chairs and vice-chairs
Torsdag, 11 juli 2019
Fisket på siklöja kan stoppas i år
Torsdag, 11 juli 2019
Ny krabbart hittad i svenska havet
Torsdag, 11 juli 2019
Larm om löss och miljögifter i norsk lax

Logg
Fredag, 19 juli 2019
Arbete med journalister angående kameraövervakning
Torsdag, 18 juli 2019
Mer arbete med rådgivningen av löja
Onsdag, 17 juli 2019
Vi arbetar med löjan och MSC-frågor
Tisdag, 16 juli 2019
Arbete med snurrevadsprojektet i Simrishamn
Måndag, 15 juli 2019
Idag arbetar vi med både LIT-projektet och snurrevadsprojektet på plats i Simrishamn.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Fredag, 12 juli 2019
Synpunkter - Kompletterande underlag för avgränsningssamråd, dumpning av muddermassor till havs i samband med muddring av allmän farled vid Ystads hamn (dnr 19-03025)
Måndag, 8 juli 2019
SFPO lanserar mall för lådetiketter!
Tisdag, 25 juni 2019
SFPO:s ordinarie föreningsstämma
Tisdag, 25 juni 2019
Stadgar
Hav: Nytt om fiskeregler
Fredag, 19 juli 2019
Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31
Måndag, 8 juli 2019
Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket
Måndag, 8 juli 2019
Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder
Torsdag, 4 juli 2019
Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer