Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Utbildning EBBA 25/2 Limhamn!

Läs mer här

Detta brev har skickats till statsråden Lövin och Nilsson samt miljömålsberedningens ordförande Nohrén, MJU samt Axfood, Coop, ICA, Fazer och martin& servera.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) uppmanar WWF och representanter från livsmedelsbranschen att sluta ljuga om yrkesfiske

Den 31 januari skickade WWF och representanter från livsmedelsbranschen en uppmaning till regeringen att stoppa olagliga utkast av fisk.[1]

Den 1 januari 2019 började EU:s landningsskyldighet gälla fullt ut. Från att europeiskt fiske varit tvingat till utkast ska nu alla fångster av kvoterade arter landas – det är bra!

WWF m.fl. skriver att olagliga utkast riskerar fortsätta i svenska vatten. Europeiska kommissionen prisar svenskt fiske för allt arbete som har gjorts för att kunna efterkomma landningsskyldigheten och har sagt att svenskt fiske är bäst rustat i hela EU.

Vi har alltså en situation där Europeiska kommissionen berömmer svenskt fiske och där WWF m.fl. säger att Sverige fortfarande inte är i hamn med att leva upp till landningsskyldigheten.

WWF använder data från tiden när utkast var lagligen påbjudet (2008 - 2015) för att ge sken av att olagliga utkast förekommer nu när det är förbjudet för alla kvoterade arter (fr.o.m. 2019). Retoriken är gravt ohederlig och lögnaktig.

Inom EU råder en gemensam fiskeripolitik. Om kameraövervakning ska införas som kontrollmetod så måste det ske från EU, inte ensidigt nationellt från Sverige. I Norge finns ingen kameraövervakning, trots att man haft en landningsskyldighet i decennier.

I uppmaningen står det att Danmark arbetar mot en stegvis infasning av kameraövervakning i sin fiskeflotta. Detta är inte sant.

Svenskt fiske har framtagit och fortsätter att ta fram lösningar i form av selektivare och mer skonsamma fiskeredskap. Det är bl.a. det arbetet som är orsaken till att kommissionen berömmer svenskt fiske.

Svenskt fiske är ledande inom EU för ett skonsamt och selektivt fiske.

Med vänlig hälsning,

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO

 

 

 


[1] https://www.wwf.se/source.php/1758083/190131%20-%20Industriupprop%20om%20landningsskyldigheten_3.pdf

Nyheter
Fredag, 15 februari 2019
EU will totally ban 'electric fishing' from 2021
Fredag, 15 februari 2019
UK report: EU fish discard ban 'cannot be enforced without harming industry'
Fredag, 15 februari 2019
European Parliament approves western waters fisheries management plan
Fredag, 15 februari 2019
Laddar för rejält ökad säljakt
Fredag, 15 februari 2019
LKAB varnar om missbildade abborrar
Torsdag, 14 februari 2019
Debatt om fiskefrågor i riksdagen idag!
Torsdag, 14 februari 2019
EU vessels prevented from electric shock fishing in UK post Brexit
Torsdag, 14 februari 2019
110 ton fisk har dragits upp ur sjön

Logg
Fredag, 15 februari 2019
Idag har vi möte om projektet Fjordtorsk på hemmaplan och är också på ett möte i Stockholm.
Torsdag, 14 februari 2019
Under torsdagen deltar SFPO i möte med demersala arbetsgruppen i NSAC i London
Mer information om mötet: http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-14th-february-2019-london/ 
Onsdag, 13 februari 2019
Idag är vi i Tyskland och Danmark och jobbar med kvotbörsen
Tisdag, 12 februari 2019
Idag deltar SFPO i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Vi jobbar också med medlemsservice och politiskt arbete.
Måndag, 11 februari 2019
Idag jobbar vi med strategiskt arbete och träffar journalister

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Fredag, 15 februari 2019
Remiss: sprängning i vatten v918, sprängområde Sturkö Syd, Karlskrona
Fredag, 15 februari 2019
Remiss: sprängning i vatten v914 och v915, sprängområde 4 Huvudskär, Haninge kommun
Onsdag, 6 februari 2019
Utbildning EBBA 25/2 Limhamn
Onsdag, 30 januari 2019
Nord Stream 2 activities in February 2019
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 30 januari 2019
Ny version av e-journalen 2019
Tisdag, 29 januari 2019
Systemunderhåll på våra e-tjänster
Måndag, 28 januari 2019
Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar
Onsdag, 23 januari 2019
Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer