Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

 
Storebror ser dig och vill se ännu mer av dig som är yrkesfiskare

Svenskt och europeiskt yrkesfiske är väldigt reglerat och kontrollerat. Elektroniska loggböcker, satellitövervakning, kontroller till havs och vid landningar samt administrativa kontroller med mycket mera, är yrkesfiskarens vardag. Reglerings- och kontrollivern verkar dock inte ha några gränser.

I juli 2019 beslutade regeringen uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att föreslå hur försök med kameraövervakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin anser att det behövs en skärpt och mer effektiv kontroll.

På EU-nivå fortsätter arbetet med en revision av kontrollförordningen. Fiskeripolitiken är en exklusiv gemenskapskompetens och redan av denna anledning borde man bara fokusera på arbetet inom EU, men icke.

I november 2019 efterfrågade HaV skriftligen synpunkter i anledning av sitt fullgörande av regeringsuppdraget. SFPO framförde bland annat synpunkterna nedan:

● Man bör inte nationellt springa före arbetet med en ny kontrollförordning på EU-nivå.

● Kameraövervakning av fiskefartyg, som är oetiskt och integritetskränkande, är inte samhällsekonomiskt befogat.

● Vad gäller integritetsskäl hänvisas till situationen i Norge, där man just av den anledningen inte har någon kameraövervakning av fiskefartyg, trots att man sedan länge har en landningsskyldighet.

● Erfarenheter visar att om man ska ha kameraövervakning måste man revidera hela den gemensamma fiskeripolitiken.

● Det är en falsk tro att total övervakning skapar regelefterlevnad, den största garanten för regelefterlevnad är en förståelse för varför politiken är utformad som den är.

HaV redovisade strax innan jul uppdraget. Myndighetens utgångspunkt är att deltagande i försöket ska baseras på frivillighet. Man pekar på att kamerasystem kan förbättra kontrollen av fisket generellt och att metoden kan användas för datainsamling.

HKPO har inte ingett några synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten. Den pelagiska PO:n skriver i sitt svar till HaV att de ”givetvis (ska) vara behjälpliga även om det av många anses vara integritetskränkande”.

I vårt grannland Danmark avser regeringen införa kameraövervakning av fisket efter havskräfta i Kattegatt för att få bättre kunskap om torsksituationen. Från danskt fiskes sida är man starkt kritisk och menar man att kameraövervakning är ett onödigt misstänkliggörande av fisket och att kameraövervakning inte kommer att leda till någon bättre torsksituation.

Svenskt yrkesfiske är genomreglerat och världsledande i selektion, hållbarhet och kvalitet. Härtill är kontrollen i det närmaste total, men tydligen inte så total att man inte kan se ett behov av kameraövervakning. En kameraövervakning som för tankarna i riktning mot den politik man förde i forna DDR. Vem vill alltid vara övervakad?

För övrigt hade HaV missat att inkludera SFPO:s synpunkter i uppdragsredovisningen till Regeringskansliet. Efter påtalande av denna brist är nu det felet åtgärdat.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
 

Länk till nyhetsinslag Sveriges Radio om kameraövervakningsfrågan

Länk till TV4 nyhetsinslag om förlaget

 

Nyheter
Fredag, 24 januari 2020
Ny undersökning: Stora kunskapsbrister om Östersjön
Torsdag, 23 januari 2020
Stockholms län: De flesta positiva till skarvplanen
Onsdag, 22 januari 2020
Dansk værft skal bygge fremtidens fiskerikontrolskib
Onsdag, 22 januari 2020
Vad ska jag köpa för fisk? Om upphandling och inköp i LBNV Nyhetsbrev
Onsdag, 22 januari 2020
Sverige pressar på för skydd av världshaven - på WEF Davos
Onsdag, 22 januari 2020
Skyddsjakt på skarv för att stoppa övergödning av Ajkesträsk (Fårö/Gotland)
Tisdag, 21 januari 2020
Mikroplast i havet - en spegling av ohållbar konsumtion och produktion
Tisdag, 21 januari 2020
Sverige undertecknar deklaration om 30 procent havsskydd till 2030

Logg
Fredag, 24 januari 2020
Räkfiskemöte(fm) - Bratten FP dialog (em HaV)
Torsdag, 23 januari 2020
Strategisk arbete, nyheter, web
Onsdag, 22 januari 2020
Nyheter, förberedelser, administration
Tisdag, 21 januari 2020
NSAC ExCom möte (Berlin), MSC infomaterial mm
Måndag, 20 januari 2020
BSAC ExCom (Bryssel), strategisk arbete

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Fredag, 24 januari 2020
Regelverk för fiske i Norsk zon
Måndag, 20 januari 2020
SFPO har förlängt avtalet om EBBA (EgenBåtBesikningsApplikation)
Fredag, 17 januari 2020
Livsmedeledagen 2020 - 4 februari Alingsås
Onsdag, 15 januari 2020
INBJUDAN till stormöte för räkfiskare som även fiskar fisk i räktrål
Hav: Nytt om fiskeregler
Fredag, 17 januari 2020
Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Måndag, 13 januari 2020
Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön
Tisdag, 7 januari 2020
Förenkling i ristfisket
Fredag, 20 december 2019
HaV föreslår ändring i föreskrifter för att öka selektivitet i trålfisket i Skagerrak och Kattegatt

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer