Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

UPPMANING TILL DIG SOM VILL FISKA MSC-CERTIFIERAD RÄKA, HAVSKRÄFTA OCH FISK!

 

Vi uppmanar alla som vill fiska MSC-certifierad räka, havskräfta och fisk att omgående underteckna uppförandekoden och sända den till SFPO (elektroniskt eller i pappersform).

UPPFÖRANDEKOD_MSC

 

Fr.o.m. fredag em den 8 november gäller inte de tidigare certifikaten för räka och havskräfta.
 

Det finns en risk för stora mängder landade icke MSC-märkta produkter nästa vecka, detta innebär att det kan bli prisfall för dessa fångster.
 

Du som vill fiska MSC-certifierat men inte är medlem i SFPO – kontakta oss!

Löpande uppdaterad lista på anmälda ligger under flik Medlem / Medlemsinfo här på hemsidan.

 

 

Nyheter
Måndag, 18 november 2019
Regeringen vill ha skärpt fiskerikontroll – men lögner är dåliga argument
Lördag, 16 november 2019
Små men positiva nyheter för ål
Lördag, 16 november 2019
Fiskeriministeren kutter ut rekrutteringskvoter til ungdom
Lördag, 16 november 2019
Regeringen vill skärpa kontrollen av fiske
Fredag, 15 november 2019
Ny uppfinning - MarinaTex - gör plastpåsar av fiskavfall
Torsdag, 14 november 2019
Säl och skarv allvarliga hot mot yrkesfisket i Östersjön – det slår ny internationell studie fast
Torsdag, 14 november 2019
Yrkesfiskare kan vara på väg att dö ut
Torsdag, 14 november 2019
Adjustments to names of portfolios of Commissioners-designate

Logg
Tisdag, 19 november 2019
EU-Norge förhandling (London) fortsätter, den tuffa frågan handlar om torsken i Nordsjön. PSP - Produktions- & SaluföringsPlan, Medlemsservice
Måndag, 18 november 2019
EU-Norge förhandling (London), PSP - Produktions- & SaluföringsPlan, Medlemsservice
Fredag, 15 november 2019
Uppdatering MSC, NEAFC möte London (avslut)
Torsdag, 14 november 2019
Möte med HaV angående kvotbörs
Onsdag, 13 november 2019
MSC-arbete, möte med Jordbruksverket (på HaV) om sanktionsavgifter samt NEAFC-möte i London

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Måndag, 18 november 2019
Lista registrerade MSC t o m 2019-11-18
Onsdag, 13 november 2019
Viktig information gällande nya och ändrade föreskrifter avseende arbets- och levnadsförhållanden på fiskefartyg
Måndag, 11 november 2019
Utkastplan för fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet
Torsdag, 7 november 2019
Påminnelse till räkfiskare
Hav: Nytt om fiskeregler
Måndag, 18 november 2019
Systemunderhåll på Fiskerätt och Fångstintygsportalen 20 november
Tisdag, 29 oktober 2019
Det pelagiska systemet förlängs i 10 år
Fredag, 18 oktober 2019
Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019
Tisdag, 15 oktober 2019
Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer