Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Öppet brev till Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén

 

Vi träffades i Stenungsund i somras. Du åkte med gubbarna från Nordens trålbinderi på Smögen fram och tillbaka. När du kom tillbaka till Smögen fick du på plats studera arbetet som sker i trålbinderiet med att utveckla de fiskeredskap som gör svenskt demersalt fiske världsledande i selektivt, skonsamt och hållbart fiske. Trots detta är du nu med och lanserar Naturskyddsföreningens kampanj ”Under ytan” som bygger på lögner om det svenska småskaliga, selektiva och skonsamma trålfisket.

 

På kampanjens hemsida står det om ett ”storskaligt” fiske som ”skövlar” havsbottnen med trålning. Det bedrivs inget storskaligt fiske längs Sveriges kuster där fiske bedrivs efter bottenlevande fisk och skaldjur. Ni upprepar andra lögner om vår yrkeskår, exempelvis att vi har ett överfiske om 90 procent (bland annat med stöd av feltolkade siffror från FAO); siffror som du vet är irrelevanta – vi fiskar i svenska vatten. Ni smutskastar en hel yrkeskår som försöker och lyckas med att göra fisket långsiktigt hållbart och fritt från överfiske. Faktum är att det var länge sedan som svenska demersala fiskare fiskade upp de tilldelade svenska kvoterna, något som du också känner till.

 

Vad gäller utkast av fisk som Naturskyddsföreningen skriver om i kampanjen så är sådan förbjuden sedan årsskiftet för alla kvoterade arter. Har du några som helst belägg för att svenska kustfiskare bryter mot de bestämmelserna?

 

Varför gör du och Naturskyddsföreningen som ni gör? Kan det bero på att ni går någon annans ärenden? Eller handlar det bara om att använda lögner och ett starkt varumärke för att samla in pengar från allmänheten för att lösa ett problem som ni skapat själva genom att ljuga?

 

Jag tycker att det är mycket olyckligt att Naturskyddsföreningen smutskastar en av Sveriges basnäringar, som är världsledande på selektivitet, skonsamhet och hållbarhet.

 

Du är välkommen tillbaka till Nordens trålbinderi på Smögen så visar vi dig de moderna trålningsmetoder som svenska kustfiskare använder en gång till. Men först måste du avsluta kampanjen ”Under ytan” så att inte dess lögner sprids för vinden.

 

Avslutningsvis en fråga: Är det bättre att svenskt fiske slutar fiska och att Sverige importerar fisk från andra länder som inte fiskar skonsamt?

 


Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO

Nyheter
Onsdag, 16 oktober 2019
ØSTERSØ-KVOTERNE ER ET MØRKT KAPITEL I ØSTERSØENS HISTORIE
Onsdag, 16 oktober 2019
EU fishermen PANIC! Baltic fishing banned as France & Holland battle UK for Channel access
Onsdag, 16 oktober 2019
EU stoppar all torskfiske i östra Östersjön nästa år
Onsdag, 16 oktober 2019
Fritidsbåtar orsakar negativa effekter på kustmiljön
Tisdag, 15 oktober 2019
Baltic Sea: Council agreement on 2020 catch limits
Tisdag, 15 oktober 2019
Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Tisdag, 15 oktober 2019
Fortsatt torskstopp i östra Östersjön/Dagens Nyheter
Tisdag, 15 oktober 2019
Fortsatt torskstopp i östra Östersjön/Kristianstadsbladet

Logg
Onsdag, 16 oktober 2019
Planering, projektarbete och medlemsservice
Tisdag, 15 oktober 2019
Medlemsservice
Måndag, 14 oktober 2019
Medlemsservice och administrativt arbete
Fredag, 11 oktober 2019
Möte med HaV:s GD
Torsdag, 10 oktober 2019
Möte med Norge och Danmark om torsk, förhandlingsläge

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Onsdag, 16 oktober 2019
Synpunkter på förslag till ny föreskrift Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller, dnr 4.4.16-08280/2019
Tisdag, 15 oktober 2019
Tid i tanken i Hirtshals - fredag 18 oktober
Måndag, 14 oktober 2019
Livsmedelsverket kräver näringsdeklaration, räkor
Fredag, 11 oktober 2019
Seminarium 6 dec - Sjömat för framtiden
Hav: Nytt om fiskeregler
Tisdag, 15 oktober 2019
Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober
Tisdag, 15 oktober 2019
Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara
Måndag, 14 oktober 2019
Utökad kontroll av det svenska räkfisket
Fredag, 4 oktober 2019
Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer