Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt
Tisdag den 20 februari 2024
LEDARE
Sviker politiken yrkesfisket?
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
Avslöjar: Så flyttades pengar till ägarbolaget före rekonstruktionen
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
Russia pulls out of fishing deal with UK and tells Brits to "lose weight and get smarter"
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
Flere Danmarks-Demokrater (DD) ønsker handleplan omkring sæler
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
Klubbat: Tjärnö marina laboratoriums framtid säkrad
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
Danmarks demokraterne ønsker national handlingsplan for skarv
Läs mer
Fredag den 23 februari 2024
”Sverige saknar tydlig plan för havsvindkraften”
Läs mer
Torsdag den 22 februari 2024
Nu är HaV:s årsredovisning för 2023 publicerad
Läs mer
Torsdag den 22 februari 2024
Denmark and Sweden press Brussels to act against UK in fishing dispute
Läs mer
Alla nyheter
Alla ledare


KVOTBÖRSEN
EN MÖTESPLATS FÖR SÄLJ, KÖP OCH BYTE AV FISKEMÖJLIGHETER

www.kvotborsen.se

Tjänsten är öppen för alla yrkesfiskare.
Att nyttja tjänsten under 2024 
är kostnadsfritt.

Annonser
Onsdag, 29 november 2023
Beställ flaggor och klistermärken med texten: Ingen vindkraft på våra fiskeplatser!
Torsdag, 5 oktober 2023
Efterlysning!
Torsdag, 29 juni 2023
PROTESTLISTA. NAMNINSAMLING "INGEN VINDKRAFT PÅ VÅRA FISKEPLATSER"

Logg
Fredag, 23 februari 2024
Våra danska kollegor har idag varit hos oss på möte.
Torsdag, 22 februari 2024
Möte om demersala fiskerättigheter anordnat av HaV.
Onsdag, 21 februari 2024
Tre möten idag. Med Jordbruksverket angående livsmedelsstrategin, med HaV angående utmärkning av redskap samt Vindkraftsmöte med Vattenfall.

Remisser
Torsdag, 22 februari 2024
Synpunkter på Eystrasalt Offshore AB:s ansökan om tillstånd för internkabelnät enligt kontinentalsockellagen
Torsdag, 22 februari 2024
Synpunkter på underrättelse från Polen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad vindkraft Baltica-1+ i Polens ekonomiska zon
Torsdag, 22 februari 2024
Yttrande från SFPO i anledning av remiss om fredningsområden på delar av kusten i Östersjön
Tisdag, 20 februari 2024
Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande nytt fredningsområde i Blekinge län med syfte att öka möjligheterna för gäddan att nyttja Dalamadens våtmark som lekområde.
Info
Torsdag, 22 februari 2024
FOGA Info week 8, 2024
Tisdag, 20 februari 2024
Realtids­stängning i Skagerrak
Tisdag, 20 februari 2024
Realtids­stängning i Skagerrak
Fredag, 16 februari 2024
FOGA Info Indre danske farvande, Kattegat og Østersøen, uge 7, 2024
Hav: Nytt om fiskeregler
Torsdag, 8 februari 2024
Förslag till ändrade bestämmelser för fiske i Mälaren
Torsdag, 1 februari 2024
Hälleflundran skyddas under lekperioden
Fredag, 26 januari 2024
Nu kan du se dina demersala fiskemöjligheter för 2024
Tisdag, 23 januari 2024
Kontroll i Östersjön

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer