Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Nyheter
Länkar
Kontakt

Ordinarie föreningsstämma hölls idag 14 juni på Hotel Waterfront i Göteborg.

Peter Ronelöv Olsson och Tore Jonsson blev omvalda till ordförande respektive vice ordförande.

Mer information om stämman kommer nästa vecka.

Mycket på gång och några ord om WWF:s så kallade Fiskguide

Förr i tiden varierade arbetet i intensitet under åren. Så är det knappt inte längre, det händer viktiga saker mer eller mindre hela tiden. På den internationella arenan har EU och Norge påbörjat förhandlingar om förvaltningsstrategier för bl.a. torsk och i slutet av maj månad kommer ICES råd om bl.a. torsk i Östersjön. EU-maskineriet på fiskets område rullar vidare och vi får hoppas att det inom kort blir påfyllning på våra kvoter av det som kan överföras från 2017, vi får hoppas att det inte dröjer lika länge som det gjorde i fjol.

Inom kort kommer SFPO att ha sin stämma. Den äger rum den 14 juni i Göteborg och kommer att gästas av ingen mindre än riksdagens Miljö- och jordbruksutskotts ordförande Kristina Yngwe. Jag vill uppmana alla medlemmar som har möjlighet att komma till stämman och göra sin röst hörd. Stämman är SFPO:s högsta beslutande organ och den är viktig – alla medlemmar är varmt välkomna!

WWF lanserade nyligen sin så kallade Fiskguide. Man kan säga mycket om den, men jag ska försöka att fatta mig kort. I Kommissionens meddelande till Europaparlamentet om det nuvarande läget i den gemensamma fiskeripolitiken uttrycks framgång och man säger att det hela tiden sker avsevärda framsteg. När WWF lanserar sin guide görs det med rubriken ”Negativ trend för 4 av 10 vanliga matfiskar”. Bland de fyra ingår makrill. Det är häpnadsväckande att WWF inte ändrat på sin hemsida trots att nu gått några dagar sedan ICES publicerade nya texter om makrill som innebär att fisket faktiskt kan mer än fördubblas!

WWF:s Karin Glaumann sa i radio att man bör undvika att äta makrill tills man fått ordning på överfisket och att det är rött ljus om den är fiskad med garn i Nordostatlanten. Garnmakrillfiske är ett småskaligt fiske längs kusten i Sverige och Norge och uttaget är försvinnande litet jämfört med det samlade fisket. Det finns inte en enda anledning i hela universum till varför detta småskaliga fiske utan bifångstproblematik ska rödlistas! Den enda slutsatsen man kan dra är att WWF inte vet vad man pratar om.

Ett annat exempel på kunskapsnivån är när WWF rödlistar lake som fångas med lina i nordöstra Atlanten. Såvitt jag vet finns ingen lake i det området, lake är en sötvattensfisk som inte har med Atlanten att göra på något sätt. Det misstaget har WWF däremot ändrat. 

Den stora frågan som jag är nyfiken på svaret på, är varför media fullt ut sväljer WWF:s guide som korrekt och basunerar ut deras (inte sällan felaktiga) uppfattningar när vi nu faktiskt har en fiskeripolitik som fungerar? En annan fråga är varför man inte pratar med de forskare som faktiskt vet vad man pratar om. Min uppfattning är i alla fall kristallklar – all lagligt fångad fisk kan konsumeras med gott samvete.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande

Nyheter
Tisdag, 25 juni 2019
EU-KOMMISSIONEN OVERVEJER AT STOPPE UDBETALING TIL DANSKE FISKERE
Tisdag, 25 juni 2019
Professor: Ta bort små kraftverk för fiskens skull
Tisdag, 25 juni 2019
Östersjöexperten: ”Kan slå till när som helst”
Måndag, 24 juni 2019
The plan is to ensure in Brussels the modernization of the fleet without increasing fishing capacity
Måndag, 24 juni 2019
EU: Ingen omförhandling om brexit
Måndag, 24 juni 2019
”Säljakt löser inte bristen på torsk i Östersjön”
Torsdag, 20 juni 2019
Utökad skyddsjakt på vikare i Norrbotten
Torsdag, 20 juni 2019
K-märkt fiskebåt får 100 000

Logg
Tisdag, 25 juni 2019
Möte med Göteborgsregionen
Måndag, 24 juni 2019
Administrativt arbete och medlemsservice
Torsdag, 20 juni 2019
Administrativt arbete och medlemsservice
Onsdag, 19 juni 2019
HaV:s insynsråd och NSAC:s generalförsamling
Tisdag, 18 juni 2019
SFPO deltar vid NSAC:s ExCom möte i Köpenhamn

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Tisdag, 25 juni 2019
SFPO:s ordinarie föreningsstämma
Tisdag, 25 juni 2019
Stadgar
Måndag, 17 juni 2019
Yttrande om förslag till havsplaner (dnr 666-19)
Måndag, 17 juni 2019
Externremiss fartområdenas indelning
Hav: Nytt om fiskeregler
Tisdag, 25 juni 2019
Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön
Måndag, 24 juni 2019
HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön
Torsdag, 20 juni 2019
Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön
Tisdag, 18 juni 2019
Störning i telefoninätet

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer