Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Nyheter
Länkar
Kontakt

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

SFPO kallar alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Stämman äger rum den 14 juni 2019, kl. 10.00, på Hotel Waterfront Göteborg (Adolf Edelsvärds g. 10, Göteborg).

Ärende som medlem önskar hänskjuta till stämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast tio dagar före stämman. Alla medlemmar hälsas välkomna till stämman!

Mycket på gång och några ord om WWF:s så kallade Fiskguide

Förr i tiden varierade arbetet i intensitet under åren. Så är det knappt inte längre, det händer viktiga saker mer eller mindre hela tiden. På den internationella arenan har EU och Norge påbörjat förhandlingar om förvaltningsstrategier för bl.a. torsk och i slutet av maj månad kommer ICES råd om bl.a. torsk i Östersjön. EU-maskineriet på fiskets område rullar vidare och vi får hoppas att det inom kort blir påfyllning på våra kvoter av det som kan överföras från 2017, vi får hoppas att det inte dröjer lika länge som det gjorde i fjol.

Inom kort kommer SFPO att ha sin stämma. Den äger rum den 14 juni i Göteborg och kommer att gästas av ingen mindre än riksdagens Miljö- och jordbruksutskotts ordförande Kristina Yngwe. Jag vill uppmana alla medlemmar som har möjlighet att komma till stämman och göra sin röst hörd. Stämman är SFPO:s högsta beslutande organ och den är viktig – alla medlemmar är varmt välkomna!

WWF lanserade nyligen sin så kallade Fiskguide. Man kan säga mycket om den, men jag ska försöka att fatta mig kort. I Kommissionens meddelande till Europaparlamentet om det nuvarande läget i den gemensamma fiskeripolitiken uttrycks framgång och man säger att det hela tiden sker avsevärda framsteg. När WWF lanserar sin guide görs det med rubriken ”Negativ trend för 4 av 10 vanliga matfiskar”. Bland de fyra ingår makrill. Det är häpnadsväckande att WWF inte ändrat på sin hemsida trots att nu gått några dagar sedan ICES publicerade nya texter om makrill som innebär att fisket faktiskt kan mer än fördubblas!

WWF:s Karin Glaumann sa i radio att man bör undvika att äta makrill tills man fått ordning på överfisket och att det är rött ljus om den är fiskad med garn i Nordostatlanten. Garnmakrillfiske är ett småskaligt fiske längs kusten i Sverige och Norge och uttaget är försvinnande litet jämfört med det samlade fisket. Det finns inte en enda anledning i hela universum till varför detta småskaliga fiske utan bifångstproblematik ska rödlistas! Den enda slutsatsen man kan dra är att WWF inte vet vad man pratar om.

Ett annat exempel på kunskapsnivån är när WWF rödlistar lake som fångas med lina i nordöstra Atlanten. Såvitt jag vet finns ingen lake i det området, lake är en sötvattensfisk som inte har med Atlanten att göra på något sätt. Det misstaget har WWF däremot ändrat. 

Den stora frågan som jag är nyfiken på svaret på, är varför media fullt ut sväljer WWF:s guide som korrekt och basunerar ut deras (inte sällan felaktiga) uppfattningar när vi nu faktiskt har en fiskeripolitik som fungerar? En annan fråga är varför man inte pratar med de forskare som faktiskt vet vad man pratar om. Min uppfattning är i alla fall kristallklar – all lagligt fångad fisk kan konsumeras med gott samvete.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande

Nyheter
Torsdag, 23 maj 2019
Skrur opp prisen for reker
Torsdag, 23 maj 2019
De två fiskefrågorna som delar partierna
Torsdag, 23 maj 2019
HOLLANDSK BOMTRAWLER DYBDE-PLØJER OG BUNDVENDER HAVBUNDEN
Torsdag, 23 maj 2019
Mycket på gång och några ord om WWF:s så kallade Fiskguide
Onsdag, 22 maj 2019
Synpunkter i anledning av revision av hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur
Onsdag, 22 maj 2019
SFPO söker medarbetare: Hållbarhetskoordinator - Marinbiolog
Onsdag, 22 maj 2019
Varför snackar inte partierna om Östersjöns kris i EU-valet?
Onsdag, 22 maj 2019
Havets dag i Rönnäng 2019

Logg
Torsdag, 23 maj 2019
Medlemsservice och projektarbete.
Onsdag, 22 maj 2019
Möte med Liberalerna och medlemsservice.
Tisdag, 21 maj 2019
Mötesförberedande arbete och medlemsservice.
Måndag, 20 maj 2019
Arbete med snurrevadsprojektet och remisser.
Fredag, 17 maj 2019
Idag deltar SFPO i årsmöte för Stockholms Fiskauktion. Malin jobbar sin sista dag hos oss idag.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Fredag, 17 maj 2019
Veckobrev till medlemmar!
Fredag, 3 maj 2019
Inbjudan till ålfiskande medlemmar
Fredag, 3 maj 2019
Nord Stream 2 activities in May 2019
Måndag, 8 april 2019
Marin strategi för Västershavet - remiss
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 22 maj 2019
Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön
Fredag, 10 maj 2019
Remiss om ändrade regler för nätfiske och handredskap
Torsdag, 25 april 2019
Uppdaterade art- och redskapskoder för dig som lämnar fångstuppgifter
Torsdag, 25 april 2019
Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer