Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

OBS! MSC:s nya regler om fångst av certifierad och icke-certifierad fångst under samma fiskeresa kommer gälla först från februari 2019!! Mer info kommer.

Över Nordsjön igen...

Återigen är SFPO på väg till London för ett i den oändliga raden av alla nödvändiga möten som vi deltar i. Vi är som vanligt rösten för det svenska demersala fisket. Stort tack till våra medlemmar som står för kostnaderna för det viktiga internationella arbetet! Att vi gör detta arbete är helt avgörande för fiskets framtid.

Systemet med årliga överförbara tilldelningar för det demersala fisket utvärderades nyligen vid ett möte på HaV. Vi konstaterar att det ser bra ut för de flesta fiskena och svaren på HaV:s enkät visade att fisket genomgående var positiva till det nya systemet. Ett frågetecken kvarstår dock inom räkfisket.

Räkkommittén jobbar med frågan och vi planerar att hålla ett stormöte för alla våra räkfiskare i augusti för att ta fram ett välförankrat förslag. Vi uppmanar alla räkfiskare att fundera över vad som är bra och mindre bra i systemet och önskar att minst en från varje båt kommer på stormötet!

Till alla medlemmar längs Sveriges långa kust önskar vi en riktigt trevlig sommar och vi hoppas ni alla får en bra och välförtjänt semester!

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande SFPO

 

Nyheter
Fredag, 17 augusti 2018
Surströmmings"premiär" – här anledningen till att vi äter fisken
Fredag, 17 augusti 2018
Politisk tvekan inför godkänd vindkraftpark i Hanöbukten
Torsdag, 16 augusti 2018
Torsdag aften bliver Skagen Havn invaderet af militær
Torsdag, 16 augusti 2018
Fisker død efter uheld i den skotske havn Fraserburgh
Onsdag, 15 augusti 2018
Nu lyder det fra briterne selv, »Brexit - is it worth it?
Onsdag, 15 augusti 2018
Värmen har gett minskad fiskfångst
Onsdag, 15 augusti 2018
Regnbåge blir lax i Kina
Tisdag, 14 augusti 2018
Er flere større fisk i Nordsøen lig med større kvoter?

Logg
Fredag, 17 augusti 2018
Idag jobbar vi vidaremed våra redskapsprojekt, medlemsservice och MSC-administration
Torsdag, 16 augusti 2018
Under torsdagen jobbar vi med snurrevadsprojektet, MSC och informationsinhämtning
Tisdag, 14 augusti 2018
Under tisdagen är SFPO på möte med näringsdepartementet. Vi jobbar också med remisser och MSC.
Måndag, 13 augusti 2018
Nu är vil på plats igen och tar nya friska tag!
Måndag, 16 juli 2018
Idag håller SFPO lunchseminarium för DG mare i Bryssel.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Måndag, 13 augusti 2018
MSC-lappar för kräfta
Fredag, 6 juli 2018
Samråd om förläggning av sjökablar i Göteborgs södra skärgård
Fredag, 29 juni 2018
Köp SFPO-keps och tygkassen Rent fiske i rena hav!
Torsdag, 28 juni 2018
MSC:s nya regler om fångst av certifierad och icke-certifierad fångst under samma fiskeresa kommer gälla först från februari 2019!!
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 11 juli 2018
Utvärdering för fördelningssystemet inom demersalt fiske
Måndag, 9 juli 2018
Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten
Fredag, 6 juli 2018
Enklare regler när du har beviljats en fiskelicens och ska föra ut fiskekapacitet.
Tisdag, 3 juli 2018
Nya landnings- och omlastningshamnar för blåfenad tonfisk

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer