Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt
Måndag den 24 januari 2022
LEDARE
Information om Östersjöfisket och systemfrågan
Läs mer
Tisdag den 25 januari 2022
Tracking blue whiting codend behaviour
Läs mer
Tisdag den 25 januari 2022
Häng inte ut våra få ålfiskare
Läs mer
Tisdag den 25 januari 2022
Efter det kollapsade torskfisket – regeringen återinför skrotningsstöd
Läs mer
Tisdag den 25 januari 2022
Dramatisk räddningsinsats efter fartygshaveri
Läs mer
Måndag den 24 januari 2022
A series of papers debunking myths about our industry
Läs mer
Alla nyheter
Alla ledare

 

KVOTBÖRSEN

 
EN MÖTESPLATS
FÖR
SÄLJ, KÖP OCH BYTE
AV
FISKEMÖJLIGHETER

www.kvotborsen.se

Tjänsten är öppen för alla yrkesfiskare.
Att nyttja tjänsten under 2022 är kostnadsfritt

 

Annonser
Måndag, 29 november 2021
SVENSKA SALTSJÖFISKARE ”JOHN F CARLSSONS STIFTELSE”

Logg
Tisdag, 25 januari 2022
Möte med DFPO idag
Måndag, 24 januari 2022
Idag har vi haft personalmöte och Europêche-möte, Bottom Fishing Alliance
Fredag, 21 januari 2022
Fortsättning på LIT projektet och vi önskar er en fin helg.

Remisser
Fredag, 14 januari 2022
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB – vindkraftpark Västvind
Fredag, 14 januari 2022
Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, dnr TSF 2020-120
Tisdag, 21 december 2021
Samrådsyttrande (6:30 MB) avseende den planerade havsbaserade vind-kraftsparken Baltic Offshore Beta
Torsdag, 16 december 2021
Yttrande i anledning av remiss: Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd – ny kondenseringsanläggning för biogas i Skarvikshamnen, Göteborgs kommun
Info
Fredag, 21 januari 2022
Notice to Mariners - Erebus (Mooring Recovery)
Fredag, 21 januari 2022
European Eel
Torsdag, 20 januari 2022
FOGA Info Indre danske farvande, Kattegat og Østersøen, uge 3, 2022
Torsdag, 13 januari 2022
FOGA Info Indre danske farvande, Kattegat og Østersøen, uge 2, 2022
Hav: Nytt om fiskeregler
Måndag, 24 januari 2022
Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Fredag, 14 januari 2022
Svagt torskbestånd stoppar fritidsfiske
Torsdag, 23 december 2021
Demersala kustkvoter i Västerhavet beslutade för år 2022 samt ändringar vad gäller torskfiske i Östersjön
Tisdag, 21 december 2021
Beslut om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön för 2022

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Lizette Fhager (Administratör)
0760-32 02 13
[email protected]

 

Läs mer