Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Information angående SFPO´s åtgärder med anledning av coronavirus (COVID-19)

Mot bakgrund av utvecklingen av coronaviruset kommer SFPO:s kanslipersonal i största möjliga mån arbeta hemifrån kommande veckor.
Åtgärden väntas gälla (preliminärt) t o m vecka 15.

Det innebär att kansliet inte kommer att vara fysiskt bemannat som vanligt.
Personalen är tillgänglig på telefon och e-post .
Vi kommer att begränsa fysiska möten (och resor). En del möten kan vi hålla på telefon eller online (Skype/Teams).

Fiskets Hus är dessutom tillsvidare stängt för utomstående besökare.
Vi följer utvecklingen (samhällsinformation och nyheter) och återkommer om något snabbt ändras.
 

Peter Ronelöv Olsson (ordf) och SFPO-personal

Göteborg 12 mars 2020

 

Till Landsbygsminister Jennie Nilsson

Angående svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver er tillsammans med Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC),
Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO), Stockholms & Smögens Fiskauktioner samt Göteborgs Fiskauktion (GFA) i anledning av corona-viruset för att uttrycka en stor oro över effekterna på marknaden för fiskprodukter.

Den rådande marknadssituationen är exceptionell och marknaden för våra produkter ser ut att falla samman. Om inga motåtgärder vidtas riskeras att många kommer att möta en snabb och hård konkurs.

Vi har förstått att ökade stängningar av gränser och andra logistiska problem kan medföra uppenbara svårigheter i livsmedelsförsörjningen, då så ringa andel av vår mat produceras inom landet. Vikten av en hög självförsörjningsgrad är nu uppenbar för envar. En livsmedelsproducerande näring som fisket har i det perspektivet en ännu viktigare roll att spela i framtiden, men det kräver då att näringen finns kvar också efter nuvarande kris.

Vi har positivt noterat Kommissionens förslag att ändra EMFF-förordningen för att möjliggöra finansiell kompensation till yrkesfiskare i anledning av corona-viruset och i Norge klassificeras yrkesfisket som samhällsviktigt. Alltför länge har synen på svenskt yrkesfiske i Sverige varit präglad av negativitet. Den norska regeringen har nogsamt angivit för fiskerinäringen hur densamma på bästa sätt ska kunna bistå i livsmedelsförsörjningen om krisen i samhället skulle förvärras. Vi tar tacksamt emot liknande förslag från vår regering avseende svenskt yrkesfiske.

Vi vädjar till er att fästa uppmärksamhet på det ovan sagda och vi vädjar till er att vidta alla åtgärder inom Ert utrymme för att säkerställa att marknaden för fiskprodukter inte havererar så att svenskt yrkesfiske ska kunna fortsätta fiska och därmed förse svenska konsumenter med livsmedel från hav och sjöar.

SFPO:s och HKPO:s medlemmar fiskar nästan all fisk och skaldjur som landas för konsumtion i Sverige. Det svenska insjöfisket bistår årligen med ca 1 500 t fisk till den svenska livsmedelsförsörjningen.

SIC har noterat de problem som är på gång att uppstå i hela produktionskedjan för insjöfisken, särskilt på den i restaurangbranschen så populära gösen, vars pris senaste veckan sjunkit med 40% på fiskauktionerna. I våra insjöar finns en möjlighet att öka fångsterna med mycket kort varsel utan att riskera bestånden om behov skulle förefinnas i den nu uppståndna situationen. 

I Vänern finns exempelvis möjlighet att öka fisket med minst 200 ton blandade arter. SIC har möjlighet att påskynda igångsättning av produktion av fiskmassa motsvarande lika mycket. SIC har även möjlighet att börja nyttja den majoritet av vattnen som just nu är helt i träda, vilket skulle kunna mångdubbla produktionen.

Även i havet finns möjligheter att fiska stora mängder fisk hållbart och MSC-certifierat om vi bara får möjligheter att göra så.

Även på längre sikt och inför framtida kriser som kan uppkomma, har vi möjlighet att delta genom en ökad produktion för vår gemensamma trygghet på det sätt som beskrivits.

 

Peter Ronelöv Olsson, ordf SFPO
Tommy Lang, ordf HKPO

Mats Eriksson ordf SIC samt styrelseordf Stockholm & Smögens Fiskauktioner                                           
Roger Thilander, VD GFA


2020-03-15

Kopia på denna skrivelse har gått till:
Havs- och Vattenmyndigheten
Jordbruksverket


 

Nyheter
Fredag, 3 april 2020
Kris i fiskeri på grund av corona – men ett skaldjur säljer
Fredag, 3 april 2020
Fryst fisk hamstrades i USA
Fredag, 3 april 2020
Carrefour supports French fishermen during the current health crisis
Fredag, 3 april 2020
EAPO & europêche välkomnar EU kommissionens förslag till stödåtgärder i fiskenäringen p g a Covid-19
Fredag, 3 april 2020
Fyra sydsvenska län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön!
Torsdag, 2 april 2020
DFPO ANBEFALER FANGST AF JOMFRUHUMMER – MEN PÅ RATIONER
Torsdag, 2 april 2020
Regional satsning av sydöstra kustlänen: Kraftfulla åtgärder behövs för att rädda kustfisket!
Torsdag, 2 april 2020
Coronavirus response: Further EU support to fisheries and aquaculture sectors

Logg
Fredag, 3 april 2020
Strategisk samhällsbevakning och insatser för fisket, medverkan Radio
Torsdag, 2 april 2020
Möte Närings Dep (Covid-19 fiskerisituationen), Intressentmöte (skype) om möjliga åtgärder för miljöpåverkan på torsk (HaV / SLU).
Onsdag, 1 april 2020
Möte med Havs- & Vattenmyndigheten, medlemsservice
Tisdag, 31 mars 2020
Styrelsemöte på telefon
Måndag, 30 mars 2020
Strategisk samhällsbevakning och planering

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Torsdag, 2 april 2020
Beslut avseende UV-sprängningar vecka 20-21 vid Bonden, Lysekil
Onsdag, 1 april 2020
North Stream 2 projectet - meddelande till fiske och sjöfart April 2020
Onsdag, 18 mars 2020
Utkast Brexit-Avtalet publicerat
Tisdag, 17 mars 2020
Ändrade öppettider bro över Faslsterbokanalen
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 25 mars 2020
Blekinges gäddbestånd får utökat skydd
Tisdag, 17 mars 2020
Nu blir det enklare regler för fiskelicens och fisketillstånd
Tisdag, 17 mars 2020
Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen
Fredag, 6 mars 2020
Systemunderhåll på e-tjänsten Fångstintygsportalen

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer