Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Selektiva redskap
Sälsäkra redskap
Märkt torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Sälsäkra redskap

I många områden har sälstammen ökat så mycket att det är svårt eller omöjligt att bedriva garnfiske. Sälarna är lättlärda djur och lär sig snabbt var det finns enkel föda att hämta utan att behöva jaga den. När sälen tar fisk ur garnet eller buren gör den dessutom ofta stor skada på redskapet. Därför pågår mycket utveckling av redskap som ska vara sälsäkra, så att fiskaren får ha fångsten ifred.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Även sälarna kan drabbas genom att de kan fastna i redskapen och drunkna. Utvecklingen av sälsäkra redskap kan bidra till att minska konflikten mellan yrkesfiskare och sälar.

 

Projekt pågår med bland annat utveckling av sälsäkra laxfällor och torskburar, liksom olika typer av ”sälskrämmor” på redskapen.

 

Läs mer på ”Program Sälar och fiske”:

http://www.salarochfiske.se/2.3a5a9cffb08ebcb78000856.html

 

SLU om sälsäkra fiskemetoder:

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/hallbart-fiske/skonsamma-fiskemetoder/

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer