Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Sälsäkra redskap

I många områden har sälstammen ökat så mycket att det är svårt eller omöjligt att bedriva garnfiske. Sälarna är lättlärda djur och lär sig snabbt var det finns enkel föda att hämta utan att behöva jaga den. När sälen tar fisk ur garnet eller buren gör den dessutom ofta stor skada på redskapet. Därför pågår mycket utveckling av redskap som ska vara sälsäkra, så att fiskaren får ha fångsten ifred.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Även sälarna kan drabbas genom att de kan fastna i redskapen och drunkna. Utvecklingen av sälsäkra redskap kan bidra till att minska konflikten mellan yrkesfiskare och sälar.

 

Projekt pågår med bland annat utveckling av sälsäkra laxfällor och torskburar, liksom olika typer av ”sälskrämmor” på redskapen.

 

Läs mer på ”Program Sälar och fiske”:

http://www.salarochfiske.se/2.3a5a9cffb08ebcb78000856.html

 

SLU om sälsäkra fiskemetoder:

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/hallbart-fiske/skonsamma-fiskemetoder/

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer