Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Bottentrålfiske efter fisk i Nordsjön

Bottentrålfisket i Nordsjön är ett fiskfiske med torsk, gråsej och kolja som främsta målarter. Fisket bedrivs både i EU zon och i norsk zon, främst under sommarhalvåret. Det krävs ett särskilt tillstånd för att få fiska i norsk zon.

 

Bottentrålfiske (och i ett fall fiskemed snurrevad) i Nordsjön bedrevs 2015 av 9 fartyg (Figur 2.4.2). Under perioden 2003-2015 har antalet fartyg som deltagit i detta fiske varierat mellan 7 och 17, men sedan 2009 mellan 7-9 fartyg. Det är framförallt något större fartyg som deltar i fisket.

 

I stort sett alla landningar sker i Hanstholm som också utgör bashamn för de svenska båtar som fiskar i Nordsjön.

 

De fartyg som deltar i bottentrålfisket i Nordsjön är till stor del aktiva även i andra fisken, och kan påverkas av utvecklingen i dessa. De flesta av dessa fartyg är också involverade i bottentrålfisket i Skagerrak och Kattegatt, men också i pelagiskt fiske, räkfiske och bottentrålfiske i Östersjön.

 

I fisket med bottentrål i Nordsjön landades 2013-2015 i genomsnitt ungefär 1500 ton per år till ett värde av 25 miljoner kronor. Detta motsvarar knappt 1 % av landningskvantiteten och drygt 2,5 % av värdet av det svenska fisket i sin helhet. Gråsej och torsk dominerar dock stort och utgör knappt 85 % av landningarna och drygt 82 % av värdet från fiskeriet. Dessa tvåarter, tillsammans med kolja, bleka, kummel och havskatt står för 98 % av landningarna från Nordsjön.

 

Den totala fångstvikten från trålfisket i Nordsjön har sedan början av 2000-talet minskat med ungefär 30 %. Sedan 2006 har emellertid fångsterna legat konstanta eller ökat något.

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer