Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Selektiva redskap
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Märkt torsk i Östersjön
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Selektiva redskap

Det finns fortfarande (2018) pengar hos HaV för utveckling av selektiva redskap! Du som har goda idéer, ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi dig vidare!

Arbetet med selektiva redskap är helt avgörande för ett lyckat införande av landningsskyldigheten. Arbete pågår inom flera fisken för att öka selektiviteten både vad gäller fångst av rätt art/er och rätt storlek/ar av målarterna. Här lyfts endast några exempel av allt som görs på detta område.

I trålfisket efter kräfta och räka har länge olika typer av rister använts för att undvika oönskad fiskfångst. Det sker en ständig vidareutveckling av dessa rister, bland annat den s.k. ”Norden-risten” för räka, som är både art- och storleksselektiv så att dels fisk skiljs från räka och dels småräka kan undvikas och lämnas kvar i havet.

Olika typer av artselektiva trålar för att skilja olika arter av fisk prövas också, till exempel för att undvika fångst av skrubba i torskfisket i Östersjön och för att skilja torsk och annan fisk i blandfisket i Västerhavet.

 

SLU rapport om arbetet med selektiva redskap 2014-2017: läs rapporten här!

SLU rapport om arbetet 2015/16: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-report-2016_8-selektivt-fiske_small.pdf

SLU rapport om arbetet 2016: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/selektivt-fiske/2016/sfsf_2016---verksamhetsrapport1.pdf

 

Läs ännu mer på SLU sekretariatet för selektivt fiske:

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/selektivt-fiske/

 

Läs mer på HaVs hemsida:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/selektivt-fiske.html

 

Läs mer på FF Norden:

http://www.ffnorden.se/selektiva-redskap-21142248

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer