Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Low impact trawling
Småskalig snurrevad i Östersjön
WWF-projekt småräka
Selektiva redskap
Sälsäkra redskap
Höjt värde på krabbtaska
Märkt torsk i Östersjön
Skrubbaprojektet
Draggningsprojekt för renare hav
Länkar
Kontakt

Har du fångat en märkt torsk?

Swedish TABACOD tag

200 kr belöning för torsk med ett märke och

1000 kr för torsk med två märken!

Om du fångar en torsk med märke, kan du hjälpa forskarna med att få viktig information om torsken i Östersjön. Som tack for din hjälp ger vi 200 kr i belöning för torsk med ett märke och 1000 kr för torsk med två märken! Du kan se hur märket ser ut ovan.

  1. Spara torsken HEL (inte rensad). Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar.

  2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap. Helst GPS position.

  3. Vänligen kontakta oss: SLU Aqua, telefon: + 46 (0)10-478 4030, e-mail: [email protected] för hämtning av fisk och utbetalning av belöning m.m.

De märkta torskarna ingår i forskningsprojektet TABACOD - Tagging Baltic Cod.

Målet med projektet är att få information om Östersjötorskens ålder, tillväxt och rörelsemönster. Projektet kommer att öka vår förståelse om torskens biologi och ge en mer pålitlig värdering av hur torsken har det i Östersjön. Det kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske.

Denna information ligger till grund för den biologiska rådgivningen som ligger till grund för kvotsättningen. Bättre kunskap ger bättre rådgivning!

Ert samarbete är grunden för att det här forskningsprojektet ska lyckas! Tack för din insats!

 

Länk till forskningsprojektet: http://www.tabacod.dtu.dk/Svenska

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer