Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Kontakt


Sveriges Fiskares Producentorganisation

 


Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

Yrkesfiskare och fiskeexpert
0705-55 31 87
[email protected]
Teija Aho
Vice Ordförande

Yrkesfiskare och fiskeexpert
0763-75 80 32
[email protected]


 


Fredrik Lindberg
Ombudsman

Jurist
0705-70 41 14
[email protected]


 


Marika Nilsson
Ekonom
0708-93 89 88
[email protected]


 


Ingemar Berglund
Utredare
Fisk- och fiskeribiolog
0760-26 40 44
[email protected]

 


Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg


 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer