Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Länkar

Yrkesfisket i Svergie - andra organisationer

Swedish Pelagic Federation PO         
 
Havs och kustfiskarnas PO
 
Svenska insjöfiskarenas centralförbund
 
Norrbottens Kustfiskares PO
 
Producentorganisationen Gävlefisk
 
 

Myndigheter                                   

Havs- och vattenmyndigheten
 
Jordbruksverket        
 
Statens haverikommission 
 
 

EU & Rådgivande nämnder 

Östersjöns rådgivande nämnd (BSAC)
 
Nordsjöns rådgivande nämnd (NSAC)
 
Pelagiska rådgivande nämnden (PelAC)
 
European Fisheries Alliance (EUFA)
 
Euroepan Association of Fish Producers Organisations EAPO
 
 

Övrigt 

Fiskerforum DK
 
Njord
 
Tidningen Svensk fisknäring
 
Sjömatsfrämjandet Sverige (tidigare Svensk fisk)
 
Fiskbranschens Riksförbund
 
MSC
 
MSC track a fishery
 
 

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer