Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Uppförandekod
Pågående arbete med certifiering i Västerhavet
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Projekt
Nyheter
Länkar
Kontakt

Uppförandekod - "Code of conduct"

Påminnelse: Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

 

Kodex eller ”Code of conduct” för fisket. Följande har samtliga anslutna fartyg förbundit sig till när de certifierats för MSC:

Respekt för fiskeresurserna och havsmiljön
Vi bedriver vårt fiske på ett sätt så oönskad fångster och utkast minimeras. Detta sker genom:

Vi arbetar för att så långt som möjligt minska fiskets påverkan på miljön genom att:

Säkerhet och goda arbetsvillkor till sjöss
Vi arbetar för att skapa trygga och säkra arbetsförhållanden ombord. Vår besättning genomgår regelbunden sjösäkerhetsutbildning

Samarbete med andra intressenter
Vi arbetar för att vara en trovärdig, proaktiv, och ansvartagande samarbetspart genom att öppen och konstruktiv dialog med andra parter

Med ansvariga myndigheter, regionala rådgivande organ och andra aktörer för en förenklad och bättre fungerande fiskeriförvaltning.
Med forskare att få fram bättre mer tillförlitlig insamling av data för att få fram bättre kunskap och underlag för förvaltningsbeslut, samt för att utveckla fiske och redskap. Observatörer är alltid välkomna ombord.
Med miljörörelsen och konsumentföreträdare för att utveckla fiskets miljöansvar och samtidigt ge en rättvisande bild och korrekt underlag för hur fisket bedrivs och för dess villkor.
 

Sanktioner

Ett fartyg som:

Inte efterlever kodex, eller 
Icke för uppgifter om bifångster (PO-dagbok)
Icke följer de regler som är uppsatta av MSC för ett certifierat fiske kommer att vid första tillfället reglerna ej följs få en varning
Om fartyget fortsätter att inte följa MSC-certifieringens regler och Kodex kommer fartyget att mista rätten att landa MSC-fisk i ett år.

Ett fartyg som innanför en period på två år blir straffad mer än en gång för en överträdelse av gällande fiskeregler som har reell inverkan på ett fiskes bärkraft mister rätten att landa MSC-fisk i ett år.

 

För utskrift och underskrift

Code of conduct för RÄKA

Code of conduct för HAVSKRÄFTA

 

Bifångstdagbok:

Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

Bifångstdagbok rapportblad för rapportering via mail eller post

Vägledning till bifångstdagbok

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer