Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2022-03-28

Aktsamhetsområde i Nordsjön

Följande aktsamhetsområde uppvisar stora mängder ungfisk.

Vid fiske i nedanstående område i Nordsjön under perioden 2022--03-28 kl 00:01 UTC till 2022-04-10 kl 24:00 UTC har utpekats som aktsamhetsområde. Norska kustvakten kontaktas före fiske påbörjas. Området uppvisar stora mängder ungfisk inom nedanstående positioner:

Havsområde
Havsområde Datum stängt Datum öppnat Stängt av Karta

Nordsjön

20220328

20220411

Norge

Karta

 

 

 

 

 

Området förbinds av en linje mellan följande punkter:
  Latitud Longitud

Koordinat 1

57°42N

04°05E

Koordinat 2

57°42N

04°45E

Koordinat 3

57°34N

04°45E

Koordinat 4

57°34N

04°05E

Fartyg som har för avsikt att fiska i nämnda område måste kontakta Norska Kystvakten innan fisket påbörjas. KV Bergen är ansvarig för området. Frågor gällande aktsamhetsområdet kan ställas till Kystvakten.

 

Källa: Havs och Vattenmyndigheten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer