Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2018-09-06

Baltic pipe - Samrådsredogörelse och samråd om en ytterligare alternativ sträckning

Översänder på uppdrag av GAZ-SYSTEM S.A. en samrådsredogörelse för genomfört samråd inför tillståndsprövning enligt lagen om kontinentalsockeln av en rörledning för naturgas i svensk ekonomisk zon i södra Östersjön. Till följd av samrådssynpunkter har en ytterligare alternativ sträckning tagits fram i den östra delen av svensk ekonomisk zon, något längre norrut (se bifogad karta).

 

Lämna gärna synpunkter på samrådsredogörelsen och dess innehåll så att återgivningen av samrådet blir korrekt. Om det tillkommande alternativet i den östra delen av den ekonomiska zonen på något sätt ändrar ert tidigare samrådsyttrande ber vi er meddela oss detta. Synpunkter på samrådsredogörelsen och det tillkommande sträckningsalternativet bör lämnas senast 28 september 2018. Skicka eventuella synpunkter på samrådsredogörelsen, det tillkommande alternativet och andra medskick inför utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen till [email protected]  eller [email protected] .

 

En tillståndsansökan planeras att lämnas in i början av nästa år.

 

Bilaga – Samrådsredogörelse

Bilaga – Karta med sträckningsalternativ

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer