Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2017-10-10

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med 2017)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med -8 %

  • Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC

Bag limit för fritidsfisket av torsk i västra Östersjön är densamma som under 2017. Stängningstider för att skydda lekande torsk i Östersjön kommer att gälla även 2018.

 

  • Rödspätta: en sänkning av TAC med -10 %

 

Ål: Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 . Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål.

 

  • Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med -5 %

  • Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med -5 %

 

  • Skarpsill: en ökning av TAC med +1 %

 

  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med -39 %

  • Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med +20 %

  • Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med -7 %

  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med -40 %
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer