Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2022-10-03

Bidrag om 50 kr per lagligt fälld skarv

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) och Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) anser båda att den problematik som följer av skarvens ökande förekomst är sådan att åtgärder för att komma till rätta med problemet behövs nu. Vi anser inte att skarven ska utrotas, däremot att vi måste få till en fungerande förvaltning.

SOF och SFPO samarbetar och utger ett ekonomiskt bidrag om 50 kr per lagligt fälld skarv. Dessa skottpengar är en morot för att få i gång jakten.

Bidraget utges för varje inrapporterade lagligt fälld skarv och gäller för skyddsjakt längs hela Sveriges kuster och Vänern, Vättern samt Mälaren.

Hur går det till?

Vid varje jakttillfälle skall det finnas en jaktledare, koordinator, samordnare eller ansvarig och det är denna person som lämnar in ansökan som ska innehålla följande uppgifter:

  1. Namn (jaktansvarig);
  2. Datum för jakten;
  3. Kontaktuppgifter (telefon);
  4. Plats/område där jakten bedrivits;
  5. Län;
  6. Med vilken rätt jakten bedrivits, exempelvis skydd av redskap, odling, fredningsområden, abborre med mera, se respektive Länsstyrelsebeslut kring skarvjakt;
  7. Antal fällda skarvar; samt
  8. Bild(-er) på fällda skarvar.

Den kompletta ansökan skickas in via mail till SOF:s kassör [email protected] med angivande av konto och clearingnummer för utbetalning vid första tillfället.

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer