Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-12-10

Brexitjusteringsreserven, första utlysningen publicerad

Hej,

Nu finns den första utlysningen inom fiskerisektorn inom brexitjusteringsreserven publicerad. Här nedan kommer förslag på text för information på er hemsida för att sprida nyheten. Observera att det första stycket är av mer allmän karaktär; information om vad brexitjusteringsreserven är, och att nyheten om utlysningen kommer i andra stycket. Jag tror ni är bättre på att avgöra huruvida information om reserven ska komma först eller själva nyheten om första utlysningen.

 

”Brexitjusteringsreserven – stöd för att ersätta kostnader som uppkommit till följd av Storbritanniens utträde ur EU. Syftet med reserven är att ge stöd åt företag och myndigheter inom drabbade sektorer med ett särskilt fokus på fiskerisektorn. Stödet från reserven avser kostnader som uppstått under perioden 2020–2023. För fiskeri- och vattenbrukssektorn finns flera olika typer av stöd som kommer att lysas ut separat.

 

Nu finns den första utlysningen inom fiskerisektorn publicerad; den avser stöd för tillfälligt upphörande av fiske för år 2021. Inom kort kommer även utlysningar med inriktning likviditetsstöd för licenshavare respektive kompensationsstöd att publiceras. Ni hittar samtliga utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida. Där finns också mer information om hur ansökan går till.”

 

Här är länk till utlysningen som finns publicerad nu:

https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-041

 

Här är länk till en sida på vår hemsida som mer allmänt informerar om fiskestöden och hur ansökan går till:

https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/fiskeri-och-vattenbrukssektorn/

 

 

Ni får som sagt väldigt gärna sprida denna information i era kanaler och till era medlemmar.

 

Jag återkommer så snart nästa utlysning/utlysningar är publicerade.

 

Önskar er en trevlig helg,

Vänliga hälsningar

 

Malin Zetterberg

Gruppchef Brexitjusteringsreserven (BAR)

 

Svenska ESF-rådet

Box 397, 801 05 Gävle

Besöksadress: Drottninggatan 9 Gävle

026-54 27 35

www.esf.se

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer