Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2018-12-04

Datainsamling i Kattegatt med obemannad segelboj

SLU kommer att genomföra datainsamling i Kattegatt denna och nästa vecka med en obemannad segelboj. Plocka inte upp bojen. Ni behöver inte väja för den, den flyttar på sig.

Information till fisket

 

Vi kontaktar er för att informera om att SLU kommer under veckan att inleda en datainsamling med hjälp av riggmonterade undervattenskameror och med en förarlös farkost i syfte att dokumentera fiskförekomst, detta med fokus på stor rovfisk och pelagisk fisk. Projektet utgör en pilotstudie och är tänkt att ingå som en del i uppföljningsprogrammet inom arbetet med reglering av fiske i marina skyddade områden i Kattegatt. Försöket kommer att utföras kring Fladens Natura 2000-område och Lilla Middelgrunds Natura 2000-område i miljöer med förekomst av så kallade bubbel-rev (Natura 2000, naturtyp 1180) och Rev (Natura 2000, naturtyp 1170). Vi kommer även att mäta på hårdbottnar innanför, ost om, Lilla Middelgrund. Till vår hjälp har vi fiskefartyget Cindy Vester.

 

De riggmonterade kamerorna kommer vi att sätta i- och ur under dag- och kvällstid, kamerorna tas med till hamnen dagligen. De sitter på botten i ca 1-2 timmar per filmning och är uppmärkta med vakare + radarreflektorer. Den förarlösa farkosten kommer att sättas ut av SLU-personal ombord Cindy Vester måndag den 3/12, farkosten kör och manövrerar sig sedan själv i ytnivå. Denna tas inte med till hamn varje kväll utan är kvar ute till havs och fortsätter att samla in data även nattetid, detta förutsatt att inga komplikationer uppstår. Farkosten är 2 m lång och väger 60 kg och är byggd för att klara rådande förhållanden (se figur nedan). Om allt går på enligt plan genomför vi mätningar med kameror under innevarande vecka samt med den förarlösa farkosten. Tanken är sedan att låta farkosten vara ute och mäta även under nästkommande vecka från 10/12 till ca 16/12. Information om projektet har även gått ut via Notice to Mariners på Sjöfartsverkets hemsida, se bifogad PDF-fil.

 

Mvh

Andreas, Jonas och Joakim

 
 Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer