Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-07-04

Det är hög tid att skjuta fler sälar

Den tredje juni tillät regeringen licensjakt på säl efter ett riksdagsbeslut i april. Det är välkommet – sälpopulationen har ökat massivt de senaste femton åren. Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet motsatte sig däremot den nyligen införda licensjakten. Miljöpartiet kom in i riksdagen på grund av sälarna 1988 och verkar fortfarande göra politik på att sälar är gulliga på naturfilm. Men för många är sälen ett mardrömsdjur som minskar fiskbeståndet genom att äta stora mängder fisk (1300 kilo torsk går åt varje år per säl enligt en ny dansk studie) och sprider parasiter som skadar fiskarna. Sälar orsakar dessutom direkta skador på fisket genom att förstöra fiskeredskap. Enligt Havs- och vattenmyndigheten uppgick den totala ekonomiska skadan till 33 miljoner kronor om året 2014 och summan har knappast minskat sedan dess.

Tidigare har skyddsjakt varit det enda som varit tillåtet, alltså att man får skjuta en säl som orsakat skador på ens fiskeredskap. Detta får ske inom 200 meter från den plats fisket bedrivs. Naturvårdsverket har de senaste åren gett tillstånd att skjuta ett större antal sälar på grund av ökningen av sälpopulation, men detta har inte visat sig resultera i särskilt många fler skjutna sälar. Förra året satte Naturvårdsverket kvoten till 780 gråsälar, men bara 499 sköts. Licensjakten är därför ett viktigt första steg mot att minska sälarnas påverkan på fisket.

Ett problem är dock att all handel med sälskinn och kött är förbjuden, vilket ger färre skäl för jägare att lägga tid och pengar på säljakt. Om vi ska skjuta fler sälar är det dumt att inte ta tillvara på köttet och skinnet som jakten genererar. Detta regleras visserligen på EU-nivå, men Sverige bör verka för att förbudet hävs. Risken är dessutom att licensjakten inte kommer ha någon avsevärd påverkan. Sälpopulationen ökar med fem till åtta procent årligen. Det skulle alltså betyda att det måste skjutas mer än 4 000 sälar om året för att minska sälbeståndet, eftersom antalet gråsälar just nu uppgår till 50 000 i Östersjön. Jakten är svår att bedriva och i och med handelsförbudet finns det låga incitament att skjuta sälar. En lösning som riksdagen borde diskutera om sälbeståndet inte minskar är skottpengar.

Enskilda kustfiskare har under de senaste åren varit tvungna att lägga ner sina verksamheter och fiskbeståndet hotas. Det är hög tid att skjuta fler sälar.

 

 

Källa: MVT.se
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer