Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-04-17

Dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

HaV - Havs och vattenmyndigheten, bjuder in intressenter, experter och forskare till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett dialogmöte.
 

I ett regeringsuppdrag (RU)  ska HaV föreslå förbättringsbehov när det gäller fördelning av demersala fiskemöjligheter. Det system som används för att fördela fiskemöjligheter ska, i rätt kombination med förvaltningens övriga verktyg, bidra till ett hållbart fiske ur ett biologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

I myndighetens arbete med uppdraget analyseras bland annat frågan om systemet med årliga demersala fiskemöjligheter bör ersättas av ett system med överlåtbara demersala fiskerättigheter. Det är viktigt att minska osäkerheten kring vilket regelverk som ska gälla framöver.

Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter samt ett dialogmöte.


Viktiga datum i Dialogen och regeringsuppdraget

30 april - Skriftliga synpunkter på HaVs underlag
11 maj - Intressentdialogmöte
31 augusti - Uppdraget ska (senast ) redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) 

Källa/Länkar (havochvatten.se): 
Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter
RU-Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer