Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-28

Europeisk vägledning för förebyggande av risker i små fiskefartyg

Europeisk vägledning för förebyggande av risker i små fiskefartyg

Den här vägledningen är tänkt att förebygga risker för små fiskefartyg och deras besättningar, så att de kan återvända hem oskadda efter varje tur. Små fiskefartyg utgör cirka 80 procent av hela EU:s fiskeflotta, och antalet dödsfall, personskador och förlorade fartyg är oacceptabelt höga. Den här vägledningen är viktig när det gäller att förebygga risker och skydda fiskare. De olika modulerna i vägledningen behandlar viktiga delar: fartyget, besättningen, fiskeverksamheten, händelser ur verkligheten, riskbedömning och mer information om exempelvis flytvästar, stabilitet, första hjälpen, arbetsutrustning och krisövningar. Vägledningen är en ytterst användarvänlig referens som belyser viktiga punkter med en ordlista, illustrationer, foton och diagram.

Länk till sidan där du hittar vägledningen: https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/european-guide-risk-prevention-small-fishing-vessels/view
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer