Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-11-05

Europeiska kommissionen har föreslagit fiskekvoter för 2021

Europeiska kommissionen har publicerat sitt förslag om fastställande av fångstbegränsningar för fiskbestånden i Atlanten och Nordsjön, med ratificering från Europeiska rådet i mitten av december.

För 2021 presenterar kommissionen ett förslag med 23 totala tillåtna fångster (TAC) som bygger på vetenskapliga råd från Internationella havsforskningsrådet. Kommissionen föreslår att kvoten för 13 bestånd minskas samtidigt som den ökas för hästmakrill i det iberiska vattnet och sulan i Kattegat med 5 respektive 12 procent.

”Dagens förslag visar vårt åtagande att bevara den biologiska mångfalden till sjöss, vilket är grunden för våra kustsamhällen att frodas”, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionär för miljö, hav och fiske. ”Forskare säger till oss att vi sätter lägre fångstbegränsningar för många av våra bestånd, och vi följer detta råd. Att sätta ansvarsfulla fångstbegränsningar kommer att hålla våra ekosystem friska och vår fiskesektor lönsam, även med tanke på kortsiktiga nedskärningar, tillade han.

Efter råd från ICES att inget riktat fiske ska äga rum för detta bestånd kommer kommissionen att fastställa en fiskekvot för endast bifångster. Förslaget omfattar också kvoter som kommer att beslutas i samarbete med länder utanför EU eller genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Hållbart fiske har gjort stora framsteg i EU. År 2020 sätts 62 av 78 TAC på en nivå som möjliggör en sund framtid för fiskbeståndens biomassa jämfört med endast fem av 35 år 2009.


Länk till artikeln

 

Källa: WORLDFISHING
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer