Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-11-21

Fake news om trålfiske

Fake news om trålfiske

 

Det är fake news att svenska yrkesfiskare trålar i områden som man inte får tråla i. Svenska yrkesfiskare är regelefterlevande livsmedelsproducenter.

 

Idag (21/11) basuneras det via Ekot och Sveriges Radio P1 ut att Havs- och vattenmyndigheten inte har lämnat över 100 misstänkta brott mot trålförbudet i känsliga områden. Brott ska straffas och trålfiske i områden där trålförbud råder ska straffas, inte tal om annat. Men misstänkta brott ska utredas för att man ska kunna bedöma om det är ett brott som har begåtts eller ej. Ekots reporter borde ha tagit sig tid att granska fakta.

 

Att svenskt yrkesfiske varit drivande för att få på plats skydd för områden med skyddsbehov - både Bratten och Koster-Väderöfjorden - förbises totalt i rapporteringen precis som man förbiser att det är svenskt yrkesfiske som varit drivande för att få ett fungerande kontrollmedel på plats. Yrkesfiskarna kom med förslaget att alla yrkesfiskefartyg i dessa skyddade områden ska använda sig av kontrollmedel så som positionssändare som visar var fartyget befinner sig, hela tiden, i realtid.

 

Kosterhavets nationalpark bildades med uttalat syfte att kunna fortsätta brukas för fiske och genom samförvaltning tillsammans med bland annat yrkesfiskare har man skyddat Koster-Väderöfjorden och arbetat fram hur och var fisket skulle få bedrivas på ett så skonsamt sätt som möjligt.

 

Men, menar säkert många, de här hundra fallen av trålfiske i otillåtna områden då? Om Ekots reporter hade tittat närmare på dem skulle man lätt ha sett att det absolut inte rör sig om att någon skulle ligga och tråla rakt över ett förbjudet område, som det lätt låter i rapporteringen. Snarare är det så att när fisket bedriv nära, men utanför, de skyddade områdenas gränser kan ibland båten driva över den där osynliga gränsen i havet i samband med att man t.ex. sätter i eller tar upp trålen. Att HaV inte har åtalsanmält några förseelser bör väl rimligen betyda att det är korta tider som båtar har befunnit sig på fel sida om, men nära gränserna för de otillåtna områdena, vilket också myndigheten säger i inslaget.

 

Ekot och P1 gör en höna av en fjäder och hela rapporteringen av Annika Digréus, som gjort granskningen, är undermålig. Man har t.ex. inte bemödat sig att över huvud taget prata med yrkesfiskets organisationer.

 

Svenskt yrkesfiske är regelefterlevande livsmedelsproduktion – världsledande i skonsamt och selektivt fiske – och vi har faktiskt varit drivande för att få skyddade områden på plats!

 

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer