Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2021-10-15

Här är tre olika beslut från Försvarsmakten ang. UV-sprängning v43, v46, v47

 

Beslut

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) förelägger Försvarsmakten, org.nr. 202100-4615, att vidta följande försiktighetsmått vid undervattenssprängningar i område 8, Bjurshaga, Haninge kommun, v43 2021

Länk till beslutet

 

 

 

Beslut

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) förelägger Försvarsmakten, org.nr. 202100-4615, att vidta följande försiktighetsmått vid undervattenssprängningar i område 4, Huvudskär i Haninge kommun, v46 2021

Länk till beslutet

 

 

 

Beslut

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) förelägger Försvarsmakten, org.nr. 202100-4615, att vidta följande försiktighetsmått vid undervattenssprängningar i område 8, Bjurshaga, Haninge kommun, v47 2021:

Länk till beslutet

 

 

Källa: FÖRSVARSINSPEKTÖREN FÖR HÄLSA OCH MILJÖ
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer