Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2021-11-19

FOGA Info Indre danske farvande, Kattegat og Østersøen, uge 46, 2021

God dag, 

 

Vedhæftet følger FOGA’s oversigtskort omhandlende offshore aktiviteter i indre danske farvande, Kattegat og Østersøenudfærdiget på grundlag af informationer fra operatørerne i dansk sektor, fremsendt uofficielt til orientering.

 

Nyhedsbrevet bliver udsendt på ugentlig basis. 

 

For at informere og styrke sejladssikkerheden til søs i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, har Femern A/S udarbejdet en trykt brochure med information til søfarende i Femern Bælt.

 

Formålet med brochuren er at informere søfarende om de særlige forhold, der gælder i byggefasen og undgå potentielt farlige situationer.

 

Brochuren er tilgængelig i tre sprog i  en mobil-optimeret digital version på vores hjemmeside her: www.femern.dk/navigation

 

Länk till dokumentet 

 

Med venlig hilsen / Sincerely / Mit freundlichen Grüßen

 

Christian Hey Mortensen

operation manager
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer