Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-09-04

Förslag angående överlåtelsemöjligheter av räka

 

Förslag från SFPO till HaV
Göteborg 4 september 2020

 

Förslag angående överlåtelsemöjligheter av räka

Sveriges Fiskares PO (SFPO) framställer härmed önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten
beslutar i enlighet med den möjlighet som anges i 10:14 i Havs- och vattenmyndighetens förskrifter
(HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

10:14 i sagda förskrift lyder: ”En demersal årlig fiskemöjlighet för nordhavsräka får endast överlåtas
inom en sådan grupp som anges i 4 § (ransonsklass A–C respektive D–E).

Om det totala kvotnyttjandet i en av ransonsklasserna A–C eller D–E är lågt samtidigt som det är högt
i den andra, kan Havs- och vattenmyndigheten tidigast den 1 september fatta ett särskilt beslut om att
första stycket inte ska vara tillämpligt under resterande delen av kalenderåret. (HVMFS 2020:1).”

SFPO, som har flertalet räkfiskare som medlemmar, har daglig kontakt med dessa och budskapet vi
nås av är att det inte är rätt och riktigt att visa räkfiskare ska tvingas hålla igen samtidigt som andra
inte kommer att fiska den räka de har sig tilldelad. Den gemensamt fastställda kvoten anger vad som
långsiktigt hållbart kan fiskas; SFPO anser att vi måste få möjlighet att kunna nyttja kvoten.

SFPO anser därför att myndigheten omgående bör besluta att under återstoden av 2020 inte tillämpa
förbudet mot att överlåta räka från A-C till D-E och vise versa.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer