Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-04-10

Förslag till regleringsändringar m.m. ang. fisket efter makrill på kustkvoten från Pelagiska Kustkommittén till HaV

Nedan förslag har idag skickats till HaV:

Förslag till regleringsändringar m.m. ang. fisket efter makrill på kustkvoten

 

Nedan förslag framställs härmed från Pelagiska Kustkommittén, som består av representanter från Sveriges Fiskares PO (SFPO) och Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO). Förslagen har i huvudsak sin grund i vad som framkom vid ett av SFPO arrangerat möte för makrillkustkvotsfiskare den 20 januari. Beslut om detta förslag fattades av Pelagiska Kustkommittén vid sammanträde den 7 april.

 

För att råda bot på de problem som varit förhärskande vad gäller fisket efter makrill på kustkvoten och för att säkerställa en efterlevnad av landningsskyldigheten och för att få en bättre ordning i detta fiske önskar förslagsställarna att Havs- och vattenmyndigheten vidtar följande åtgärder snarast:

 

► Det bör anges i regleringen att max. 40 garn får medhas ombord vid fiske.

► Ransonen bör vara 2 500 kg i Skagerrak och Kattegatt, inte eller (14:5 FIFS 2004:25)

► Det bör föreskrivas om ett loggbokskrav för att få fiska på makrillkustkvoten.

► Det bör föreskrivas om ett dokumentationskrav i form av avräkningsnota vid fiske på makrillkustkvoten.

► Det bör föreskrivas att licenshavaren ska vara med ombord vid fiske.

► Det bör för makrillkustkvoten tillämpas en årsflexibilitet om 10 % i enlighet med bestämmelserna i den GFP.

► Avslutningsvis är det enligt fiskets uppfattning nödvändigt med en fungerande kontroll av fisket på makrillkustkvoten.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer