Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-08-22

Framställan ang. lax, område 22 - 31

Till Havs- och vattenmyndigheten

Mot bakgrund av den rådande situationen för torskfisket i Östersjön vill SFPO härmed uppmana Havs- och vattenmyndigheten att seriöst undersöka möjligheterna för Sverige att byta till sig lax från andra medlemsstater.

 

Om sådan byten kan göras är det SFPO:s uppfattning att laxfisket bör öppnas upp omgående med ett omedelbart borttagande av den nationella särregleringen som förbjuder vissa kategorier fiskare att fiska lax.

 

För fall detta är möjligt skulle ovan vara en positiv åtgärd i den tragiska situation som vi för närvarande befinner oss i.

 

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer